iOstrowWlkp.pl reklamy

Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim.
 
 


Telefon alarmowy
112 
 
Pogotowie ratunkowe

999 i (62) 595-13-11
 
Policja
997 i (62) 73-77-200
 
Państwowa Straż Pożarna

998 i (62) 332-42-90
 
Straż Miejska w Ostrowie Wlkp.
986 i (62) 738-89-40
 
Pogotowie gazowe
992 i (62) 737-99-80
 
Pogotowie energetyczne
991
 
Pogotowie ciepłownicze
993
 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne

994 i (62) 738-77-00
 
Biuro Rzeczy Znalezionych – Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 737-84-36
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 736-28-46
 
PCK - Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 736-66-44
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 735-51-52
 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 735-09-87
 
Policyjny Telefon Zaufania w Ostrowie Wielkopolskim
tel. (62) 737-72-97
 
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
116, 111