iOstrowWlkp.pl reklamy

 

Wykaz najważniejszych instytucji i urzędów
w Ostrowie Wielkopolskim.

 


 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 
Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 58-22-400,  (62) 736-62-41, (62) 591-78-88  (centrala)

internet: http://www.umostrow.pl/  e-mail: um@umostrow.pl
Czynny: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00


Gmina Ostrów Wielkopolski
Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-51-190

internet: http://www.ostrowwielkopolski.pl/ e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Czynna: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30  
 
 
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

tel. (62) 73-78-400 (centrala), fax (62) 73-78-433

internet: http://www.powiat-ostrowski.pl/ e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 
Czynne: od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00
 
 
Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Chłapowskiego 45, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 59-55-100, fax (62) 59-55-250

internet: http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ostrowie-wielkopolskim e-mail: us3017@wp.mofnet.gov.pl 
Czynny: poniedziałek 7.30 – 18.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-73-200, fax (62) 73-73-202

internet: http://ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/ e-mail:  poow@praca.gov.pl
Czynny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biuro powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 592-60-00

internet: http://www.arimr.gov.pl/  

  
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
 
ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (22) 560-16-00

internet: http://www.zus.pl/
Czynny: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 15.00
 
 
KRUS PT w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Krotoszyńska 41, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 736-70-75, (62) 736-70-73

internet: http://www.krus.gov.pl/  e-mail: ostrow@krus.gov.pl  
Czynna: poniedziałek 7.00 – 16.30, wtorek – piątek 7.00 – 15.00
 
 
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 59-26-100, fax (62) 592-83-60

internet: http://www.ostrow.sr.gov.pl/  e-mail: administracja@ostrow.sr.gov.pl
Czynny: poniedziałek 7.15 – 18.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15
Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku 7.15 – 15.00
Kasa Sądu: od poniedziałku do piątku 8.00 – 14.00, przerwa 11.00 – 11.30
 
 
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 59-57-420, fax (62) 59-28-165

internet: http://www.prokuratura.kalisz.pl/  e-mail: sekretariat@ostrow.po.gov.pl


Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 50-48-564 (centrala), fax (62) 59-28-168

internet: http://www.prokuratura.kalisz.pl/ e-mail: pr-ostrow@ostrow.po.gov.pl
Czynna: wtorek 10.00 – 11.00, piątek 10.00 – 11.00
 
 
Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-52-576, fax (62) 73-52-664

internet: http://www.mzd.osw.pl/ e-mail: biuro@mzd.osw.pl 
Czynny: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00
 
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
Gorzyce Wielkie, ul. Okólna 3, 63-410 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-47-391, fax (62) 73-47-398

internet: http://www.puk.ostrowwielkopolski.pl/ e-mail: pukspolka@wp.pl
Czynne: od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00
 
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-38-130, fax (62) 73-64-794

internet: http://www.mzo.com.pl/  e-mail: mzo@mzo.com.pl

 
MZK Ostrów Wielkopolski

ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-76-110, fax (62) 58-45-008

informacja dotycząca rozkładu jazdy: (62) 73-76-115 (całodobowy)
internet: http://www.mzk-ostrow.com.pl/ e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl 

 
Dworzec PKP w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Towarowa, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-60-333

internet: http://rozklad-pkp.pl 
 
 
Dworzec PKS w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-50-700, fax (62) 73-66-972

internet: http://www.pks.ostrowwlkp.pl/ e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl
 
 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Szpital) 
ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 59-51-100, fax (62) 73-62-909
internet: http://www.szpital.osw.pl/ e-mail: szpital@szpital.osw.pl 
 
 
Ostrowskie Centrum Kultury 
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel./fax (62) 73-64-060

internet: http://ockostrow.pl/ e-mail: sekretariat@ockostrow.pl 
Czynne: od poniedziałku do piątku 8.00 – 21.00, sobota 10.00 – 14.00
Kasa czynna: od poniedziałku do piątku 8.00 – 20.00 oraz 1 godzinę przed imprezą


Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-55-027

internet: http://www.mdkostrow.pl/ e-mail: mdkostrow.wlkp@epf.pl 

 
 Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 59-28-052 

internet: http://www.mmow.pl/ e-mail: sekretariat@mmow.pl


Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Królowej Jadwigi 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-54-954

internet: http://www.gsw.ostrowwlkp.pl/ e-mail: biuro@gsw.ostrowwlkp.pl


Ostrowskie Towarzystwo Naukowe
Ratusz - Rynek, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 59-28-062

internet: http://www.otnostrow.org.pl/ e-mail: otn@otnostrow.org.pl
 
 
Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. (62) 73-74-700, fax (62) 73-74-701

internet: http://www.biblioteka-ostrow.pl/ e-mail: biuro@biblioteka-ostrow.pl
Czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek piątek 8.00 – 18.00, środa 9.00 – 14.00, sobota 9.00 – 13.00
 
 
Główne urzędy pocztowe:
 
Urząd Pocztowy Ostrów Wielkopolski 1 - ul. Kolejowa 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-01
Czynny: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00, sobota 8.00 – 14.00
Urząd Pocztowy Ostrów Wielkopolski 2 - ul. Towarowa 3, 63-410 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-18; fax (62) 738-74-21
Czynny: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00, sobota 8.00 – 14.00
Urząd Pocztowy Ostrów Wielkopolski 3 – ul. Asnyka 2, 63-401 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-10
Czynny: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00, sobota 8.00 – 14.00
Urząd Pocztowy Ostrów Wielkopolski 4 - ul. Wysocka 1A, 63-402 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-12
Czynny: od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00
Filia Urzędu Pocztowego Ostrów Wielkopolski 1 - ul. Chłopickiego 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-13; fax (62) 736-29-50
Czynna: od poniedziałku do piątku 8.00 – 17.00
Filia Urzędu Pocztowego Ostrów Wielkopolski 1 - ul. Konopnickiej 30 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-14
Czynna: od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.00
Filia Urzędu Pocztowego Ostrów Wielkopolski 1 - Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. (62) 738-74-16
Czynna: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.30