iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

ZUS zaprasza niepełnosprawnych na spotkanie

Dziś, od godz. 10:00 do 14:00 Oddział, ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, wspólnie z partnerami akcji, zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością do Forum Synagoga.

„Budzimy zrozumienie" to hasło tegorocznej edycji Dnia Osób z Niepełnosprawnością organizowanego przez ZUS. Dzień Osób z Niepełnosprawnością to okazja do wyjątkowych spotkań, porad oraz refleksji, to również platforma wymiany doświadczeń międzyludzkich. Właśnie w ten sposób wzajemnie budzimy w sobie zrozumienie.

Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz uaktywnienie i integracja osób z niepełnosprawnością. Podczas tegorocznego wydarzenia będzie można uczestniczyć w panelach dyskusyjnych i warsztatach, obejrzeć występ artystyczny oraz skorzystać z porad ekspertów ZUS i współpracujących instytucji.

 

Harmonogram

I część

10:00 – Rozpoczęcie, przywitanie gości wydarzenia przez Pana Dyrektora Zdzisława Jaźwiec

10:05-10:45 – panel dyskusyjny pt. „Budujemy zrozumienie” z udziałem:

• ZUS

• Dariusza Peśli

• PFRON

• Stowarzyszenia CREO

10:45-11:10:55 występ artystyczny Uczestników WTZ Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim

II część

11:30-14:00 - Warsztaty „Ścieżka doświadczenia” przeprowadzone przez Stowarzyszenie CREO, podczas których omówione zostaną bariery z którymi zderzają się osoby z niepełnosprawnościami.

14:00 – Zakończenie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR
MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI