iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza obywateli Ukrainy na dyżur

2022-03-11 12:03:00

W najbliższy poniedziałek, 14 marca, ostrowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza pracowników pochodzenia ukraińskiego oraz uchodźców z Ukrainy na dyżur.


Podczas rozmowy z ekspertem będzie można uzyskać informacje w zakresie aktualnych warunków uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń emerytalno-rentowych. Na czas dyżurów Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zabezpieczył również tłumacza języka ukraińskiego.

Najbliższy dyżur zaplanowano w najbliższy poniedziałek, 14 marca, w godz. od 13.00 do 15.00 w siedzibie Oddziału ZUS w Ostrowie Wlkp., ul. Wysocka 1B. W późniejszym terminach planowane są kolejne spotkania dla osób przybyłych z Ukrainy.

 

Dodatkowo na stronie internetowej ZUS ukazały się już pierwsze informacje w języku ukraińskim. W serwisie na stronie internetowej ZUS-u będą na bieżąco publikowane treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Ponadto, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.

 

- Bardzo ważna jest także pomoc dla tych, którzy pozostali na Ukrainie. Dla walczących ukraińskich żołnierzy i ludności cywilnej, przeciwko której wymierzone są rosyjskie ataki – informuje Zdzisław Jaźwiec, dyrektor ostrowskiego oddziału. – Dlatego Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim włącza się w pomoc humanitarną i wspólnie z Caritas Diecezji Kaliskiej, zbiera środki medyczne pierwszej pomocy i inne potrzebne artykuły. Zebrane rzeczy przekazane zostaną poprzez Caritas Polska i punkty przerzutowe bezpośrednio do mieszkańców i żołnierzy walczącej Ukrainy.

 Czytaj również