iOstrowWlkp.pl reklamy
Edukacja

ZSP2 Krotoszyn - "Kształcimy ludzi sukcesu!"

Dwójka to szkoła z tradycją i uznaną marką na rynku edukacyjnym przygotowująca do dalszego kształcenia i wejścia na rynek pracy. Wyróżnia ją bardzo wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych. To jednak nie wszystko!

Szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami, uczelniami wyższymi, zakładami pracy oraz innymi podmiotami wspierającymi szkołę w realizacji jej statutowych zadań. Dwójka wyposaża ucznia w gruntowną wiedzę, umiejętności myślenia twórczego, postawę otwartości i kreatywności. Młodzież realizuje swoje pasje oraz ma szanse na uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.

 

 

Atutami szkoły są:

 • wykwalifikowana kadra,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna,
 • przyjazny klimat,
 • bezpieczne otoczenie,
 • współpracująca społeczność,
 • wypracowane rozwiązania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • dogodna lokalizacja w centrum miasta.

Szkoła wprowadza innowacyjne rozwiązania pedagogiczne podnoszące jakość pracy.

 

W Ogólnopolskim XXII Rankingu Szkół Ponadpodstawowych Perspektywy 2021  Technikum nr 2 zajęło pierwsze miejsce spośród szkół technikalnych powiatu krotoszyńskiego.

 

  OFERTA EDUKACYJNA  

 

TECHNIKUM

 

 • Technik informatyk

- umiejętności: posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca w sieciach, administrowanie systemami, programowania i projektowania. Praca w firmach, bankach, instytucjach publicznych, punktach serwisowych, czy ośrodkach obliczeniowych.

 

 

 • Technik programista

- umiejętności: tworzenie programów komputerowych w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Znajomość języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript). Miejsce pracy w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, serwisach komputerowych, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych.

 

 • Technik  reklamy

- umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, reklamy, marketingu i public relations. Miejsca pracy: agencje reklamowe, biura ogłoszeń, studia graficzne.

 

 

 • Technik ekonomista

- umiejętności: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienie roli menadżera, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Miejsca pracy to: banki, urzędy, przedsiębiorstwa, własna działalność gospodarcza.

 

 

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

- umiejętności z zakresu: planowania i ocenianie żywienia, przygotowywania potraw i napojów, produkcja wyrobów kulinarnych, organizowania produkcji gastronomicznej. Typowe miejsca pracy to: restauracje, kawiarnie, stołówki, catering.

 

 • Technik hotelarstwa

- umiejętności: dobieranie oferty hotelowej zgodnie z potrzebami gości,  sporządzanie dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich, prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych, przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi gości, obsługa komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej Miejsca pracy to: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy.

 

 

 • Technik handlowiec

– umiejętności: organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzenie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa. Miejsca pracy to: małe i duże firmy handlowe, sklepy i hipermarkety, firmy produkcyjne i usługowe, przedstawiciel handlowy firmy, własna działalność gospodarcza.

 

 

 • Technik technologii żywności

– umiejętności: samodzielne organizowanie stanowiska pracy, posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną, dobieranie surowców, dodatków i opakowań do wyrobu produktów spożywczych, dobieranie narzędzi i maszyn do określonej produkcji. Miejsca pracy to: przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa spożywczego, instytucje prowadzące badania i ocenę żywności, instytucje zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności, własna działalność gospodarcza.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

 • Przetwórca mięsa

– umiejętności: dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa, magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa, magazynowanie i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

 

Drzwi Otwarte w ZSP 2

24 kwietnia, godz. 10.00

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również