iOstrowWlkp.pl reklamy
Z policji

Zmiany w kodeksie, wyższe kary

2017-06-08 09:06:00
Zdjęcie: Archiwum
1 czerwca weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany mają doprowadzić do surowszego i bardziej skutecznego ścigania oraz karania kierowców, łamiących przepisy ruchu drogowego.

Zmiany wprowadzone nowym aktem prawnym objęły przepisy pięciu ustaw: kodeksu karnego, prawa o ruchu drogowym, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Surowsze kary dla sprawców wypadków będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Sprawca wypadku śmiertelnego lub skutkującego ciężkim uszkodzeniem ciała, który znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, trafi do więzienia na minimum dwa lata. Po nowelizacji przepisów orzeczenie kary w zawieszeniu nie będzie już możliwe.

 

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej

Od 1 czerwca, świadome nie zatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed Policją, nie będzie już traktowana jak wykroczenie tylko przestępstwo. Jeżeli kierowca dopuści się takiego czynu będzie podlegał karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (do tej taki czyn stanowił wykroczenie, za które groziła grzywna i kara do 30 dni aresztu). Jednocześnie wobec osoby skazanej za tego rodzaju przestępstwo, sąd będzie orzekał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Surowsze kary dla kierowców-recydywistów

Kierowca, który wiądzie za kierownicę pojazdu, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

 

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów

Nowelizacja przepisów, wprowadza, także podniesienie wymiaru kary dla osób, łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli podczas kontroli drogowej policjanci ujawnią taki przypadek, lekkomyślny kierowca może zostać skazany nawet na pięć lat więzienia. Dotychczas kodeks karny przewidywał za to przestępstwo karę do trzech lat pozbawienia wolności.

 

Wydłużenie okresu przedawnienia wykroczenia

Zgodnie z nowymi przepisami wykroczenia mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu. Wcześniej takie sprawy przedawniały się po upływie dwóch lat.

 

Informacja dla sądów o wcześniejszych przewinieniach kierowców

Sądy wydając wyroki w sprawach przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały zostać poinformowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców znajdujących się w Centralnej Ewidencji Kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policję. Stan kartoteki takiego kierowcy będzie miał wpływ na wymiar kary orzekanej przez sąd.

Źródło: KMP Kalisz


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU