iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Zmarł były naczelnik i wójt gminy Przygodzice

Zdjęcie: przygodzice.pl

Zmarł Tadeusz Garbaciak (1937-2022), były naczelnik, a potem Wójt Gminy Przygodzice. Miał 85 lat.

Tadeusz Garbaciak piastował stanowisko wójta gminy przez trzy kolejne kadencje — od 5.01.1990 r. do 22.11.2002 r. W tym czasie dał się poznać jako dobry gospodarz rozwiązujący problemy mieszkańców. Doskonale znał problematykę środowisk wiejskich, konsekwentnie realizował zadania publiczne służące rozwojowi gminy.

 

Po studiach na wydziale rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, które ukończył z wyróżnieniem 29 czerwca 1969 r., Tadeusz Garbaciak pracował najpierw w Wojewódzkim Inspektoracie Surowcowym Przemysłu Tłuszczowego w Szamotułach, a potem kolejno w Powiatowym Inspektoracie Wodnych Melioracji w Ostrowie Wlkp., w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Sielinku, w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Marszewie, był również nauczycielem klas zaocznych w Technikum Rolniczym w Przygodzicach.


Za swoją działalność społeczną i przeciwpożarową otrzymał m.in. "Złoty Krzyż Zasługi" oraz Medal honorowy im. Bolesława Chomicza. Lista jego zasług jest znacznie dłuższa.


"Cieszę się, że wspólnie mogliśmy tworzyć wizerunek wielkopolskiej gospodarności, rzetelności i solidarności" - napisał ówczesny wójt w dokumencie zachowanym w Urzędzie Gminy Przygodzice, datowanym na 1 listopada 2002 r., tuż przed emeryturą.


"Dzięki naszym wspólnym działaniom w Gminie Przygodzice podjęto i zrealizowano wiele niezwykle cennych przedsięwzięć, które służą całej gminnej społeczności. Do najważniejszych osiągnięć naszej współpracy należy zaliczyć m.in. dokończenie prac związanych z wybudowaniem w gminie sieci wodociągowej, kompleksowe zgazyfikowanie wszystkich wsi, oddanie do użytku wielofunkcyjnego budynku w Przygodzicach, wzniesionego dla potrzeb Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. W budynku mieści się także sala gimnastyczna i widowiskowa. Na nasze wsparcie zawsze mogła liczyć oświata. Wybudowano i oddano do użytku nową szkołę podstawową w Chynowej, rozpoczęto budowę szkoły podstawowej w Czarnymlesie, dla potrzeb młodzieży oddano dwie sale gimnastyczne. W tym czasie przeprowadzono remonty pozostałych placówek oświatowych. W ostatnich latach na terenie naszej gminy powstało wiele kilometrów nowych dróg i chodników. Zmodernizowano drogi polne i osiedlowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców poprawiono stan oświetlenia ulicznego oraz doposażono Ochotnicze Straże Pożarne. W tym czasie gmina doczekała się automatycznej telefonii cyfrowej. Olbrzymi postęp nastąpił w rozwoju kultury i sportu. W ostatniej kadencji rozpoczęto realizację przyjętego i rozłożonego w czasie programu kanalizacji wszystkich wsi. Wszystkie wspomniane tu osiągnięcia i działania świadczą o dużym zaangażowaniu w sprawy społeczne oraz wystawiają trwałe świadectwo rozpoznania potrzeb gminy. Te i wiele innych niewspomnianych przeze mnie zadań będących wynikiem naszej współpracy z pewnością po latach oceni historia" - napisał wtedy wójt Tadeusz Garbaciak.

 

Msza św. żałobna za śp. Tadeusza Garbaciaka zostanie odprawiona w piątek 9 grudnia, o godz. 12:00 w Kościele parafialnym w Przygodzicach.


Po niej odbędzie się ceremonia pogrzebowa na miejscowym cmentarzu.

Źródło: przygodzice.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI