iOstrowWlkp.pl reklamy
Nowe Skalmierzyce

Złote i diamentowe gody

Wzorem roku ubiegłego, tegoroczną uroczystość jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego rozłożono w Nowych Skalmierzycach na dwa dni.

10 grudnia władze gminy reprezentowane przez burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka oraz przewodniczącego Rady Tadeusza Orzechowskiego świętowały w gronie trzynastu par obchodzących złote gody. Zaś dzień później do dziesięciu małżeństw z 50-letnim stażem dołączyli również goście honorowi, czyli trzy pary obchodzące gody diamentowe. Wspólnie z małżeństwami przybyli zaproszeni przez nich goście: dzieci i wnuki.

- Jest mi bardzo miło, że przyjęliście zaproszenie na uroczystość, podczas której możecie wrócić wspomnieniami do najpiękniejszych i najbardziej wzruszających chwil Waszego życia, kiedy to wiedzeni uczuciem oraz wzajemną ufnością połączyliście swój los wkładając na dłonie obrączki – przywitał jubilatów prowadzący uroczystość sekretarz gminy, a jednocześnie kierownik USC Michał Ciupka. - Od dziesiątków lat kroczycie drogą miłości, która wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję bycia razem „na dobre i na złe”.

Za tę wolę bycia razem małżonkowie wyrazili wzajemną wdzięczność wygłoszonymi podziękowaniami, po których nastąpił akt dekoracji odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przypinał burmistrz, natomiast przewodniczący Rady wręczał jubilatom listy gratulacyjne oraz kwiaty. 11 grudnia gratulacje oraz kwiaty otrzymały również pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego.

 

Pary przybyłe na jubileusz złotych godów: Halina i Henryk Andrzejewscy, Leokadia i Marian Binkowie, Barbara i Czesław Briese, Maria i Tadeusz Czabańscy, Teresa i Henryk Dąbkowscy, Anna i Józef Dominiakowie, Maria i Ryszard Grzesiakowie, Maria i Wincenty Januszowie, Bożena i Edward Karbowiakowie, Urszula i Kazimierz Konieczni, Bogumiła i Stanisław Maciejewscy, Krystyna i Kazimierz Michalakowie, Krystyna i Bronisław Młynikowscy, Eleonora i Stanisław Pawlakowie, Czesława i Władysław Puszkarkowie, Jadwiga i Stanisław Reinhardowie, Krystyna i Henryk Sówkowie, Krystyna i Andrzej Stasikowie, Krystyna i Kazimierz Strankowscy, Kazimiera i Jan Szymczakowie, Teresa i Marian Walczakowie, Genowefa i Eugeniusz Woźniakowie oraz Anna i Czesław Zduńscy.

Jubilaci obchodzący diamentowe gody: Krystyna i Stanisław Mikołajczykowie, Maria i Czesław Płomińscy oraz Joanna i Kazimierz Ratuszni.

Nie wszystkie małżeństwa obchodzące w tym roku swe jubileusze mogły pojawić się na uroczystości. Medale oraz listy gratulacyjne zostaną im przekazane w terminie późniejszym.

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI