iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Zbuduj robota lub napisz esej

Mediateka w Ostrowie Wielkopolskim ogłosiła rok 2021 rokiem ze Stanisławem Lemem i zaprasza do udziału w konkursie związanym ze znanym, polskim pisarzem.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych odbiorców kulturą techniczną, rozwijanie zdolności i zainteresowań czytelników robotyką oraz promowanie wiedzy o Stanisławie Lemie, rozwijanie u dzieci oraz młodzieży samodzielności w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie u dzieci kreatywności i zdolności manualnych, kształtowanie umiejętności korzystania z techniki informacyjnej oraz zainteresowanie zbiorami biblioteki, i zachęcenie do korzystania z nich.

 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
  • I KATEGORIA: Budujemy robota – uczniowie szkół podstawowych, podkategoria pierwsza - uczniowie klas I – IV i druga podkategoria uczniowie klas V--VIII,
  • II KATEGORIA: Esej inspirowany twórczością Lema–– uczniowie szkół średnich.

 

Zgłoszenie do konkursu w kategorii "budujemy robota" można dostarczyć osobiście do wypożyczalni Mediateki (1 piętro) lub nadesłać pod adres e mail: wypozyczalnia@mediatekaostrow.pl; przyjmowane będą także zgłoszenia pocztą tradycyjną - adres: Kolejowa 24b, 63 400 Ostrów Wlkp. z dopiskiem „ Robot ”).

Robota należy dostarczyć osobiście lub nadesłać w formie przesyłki pod adres: Kolejowa 24b, 63 400 Ostrów Wlkp. z dopiskiem „Robot".

Zgłoszenie do konkursu w kategorii "esej inspirowany twórczością Lema" oraz prace można dostarczyć osobiście do wypożyczalni Mediateki (1 piętro) lub nadesłać pod adres e mail : wypozyczalnia@mediateka ostrow.pl; przyjmowane będą także zgłoszenia pocztą trad ycyjną pod adresem: Kolejowa 24b, 63 400 Ostrów Wlkp. z dopiskiem „ Esej ”).

Informacje na temat konkursu udzielane są telefonicznie (062 720 579) i przez messengera Mediateki.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2021 roku. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w lutym - o konkretnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Źródło: umostrow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również