iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Z ostrowskich atrakcji ze zniżką mogą też korzysta seniorzy z Nowych Skalmierzyc

Z ostrowskich atrakcji mogą ze zniżką korzystać teraz nie tylko seniorzy z Ostrowa Wielkopolskiego, ale także mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wieku senioralnym.

- Ostrowska Karta Seniora w tym roku będzie obchodziła mały jubileusz, bowiem to już 5 lat jej funkcjonowania. Program cieszy się niezwykłą popularnością wśród ostrowskich seniorów. Od jego startu posiadaczami kart zostało już ponad 11 000 seniorów i seniorek. W Ostrowie Wielkopolskim zamieszkuje około 19 000 seniorów, co stanowi 28% mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. 58% uprawnionych seniorów posiada już Ostrowską Kartę Seniora – wylicza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Z bliźniaczym programem ruszyła Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce. Pierwsi seniorzy korzystają już ze Skalmierzyckiej Karty Seniora. Teraz, dzięki podpisanemu porozumieniu, seniorzy z sąsiedniej gminy będą mogli korzystać na preferencyjnych warunkach z ulg oferowanych przez: Ostrowskie Centrum Kultury, Kino Komeda 3D, Forum Synagoga, Lodowisko z funkcją rolkowiska, Basen Miejski „Olimpijska” oraz Park Olbrzymich Owadów zlokalizowany na terenie zalewu Piaski Szczygliczka. Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, spółką CRK Zieleń i Rekreacja, a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce zostało podpisane 1 czerwca 2020 roku w Centrum Aktywności Lokalnej.

- Cieszę się, że nasz program się rozrasta, zarówno o kolejnych przedsiębiorców, jak i seniorów. Wydaliśmy już blisko 500 kart i mamy nadzieję, że to dopiero dobry początek. Mamy wszak blisko 2500 osób mających prawo o taką kartę się ubiegać – mówi burmistrz Nowych Skalmierzyc Jerzy Łukasz Walczak.  - Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować Pani Prezydent Beacie Klimek, która wykonała w naszą stronę ładny gest. Jesteśmy pierwszym samorządem, którego mieszkańcy w jesieni życia będą korzystali z ulg i zniżek na terenie Ostrowa Wielkopolskiego – podkreśla burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zawieranie tego rodzaju porozumień przynosi również wymierne korzyści dla Ostrowa Wielkopolskiego w postaci promocji naszego miasta. Skalmierzyccy seniorzy posiadający Kartę Seniora mogą na preferencyjnych warunkach korzystać z  ostrowskiej oferty kulturalnej, czy sportowej.

- Życzę Państwu, aby Skalmierzycka Karta Seniora cieszyła się taką samą popularnością jak Ostrowska Karta Seniora. Mam również nadzieję, że mapa współpracy międzygminnej w ramach programów społecznych będzie się zapełniać – dodaje Beata Klimek.

Pierwsze porozumienie międzygminne podpisano 11 maja 2018 roku z Jackiem Bartczakiem, burmistrzem Gminy i Miasta Raszków, na mocy którego mieszkańcy Gminy i Miasta Raszków posiadający „Raszkowską Kartę Rodziny 3+” mogą na preferencyjnych warunkach korzystać z ostrowskich jednostek kultury i obiektów sportowych. Kolejne prezydent Ostrowa podpisała z Piotrem Kuroszczykiem, wójtem gminy Ostrów Wielkopolski, także w 2018 roku. Na jego podstawie członkowie rodzin wielodzietnych posiadających kartę rodziny mogą korzystać z ulg w miejskich jednostkach kultury. Do grona gmin, na mapie współpracy międzygminnej w ramach programów społecznym, dołączyła Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. 

W Polsce jest zawieranych wiele porozumień w zakresie transportu, czy gospodarki odpadami, natomiast w zakresie udostępniania obiektów kultury, czy sportu trudno odszukać podobne przykłady. Ostrów Wielkopolski jest pionierem takiej formy współpracy. To już trzecie porozumienie międzygminne, a wkrótce zostanie zawarte kolejne z Gminą Ostrów Wielkopolski.

Idea zawierania porozumień międzygminnych ma przybliżać nas do budowania trwałej, opartej również o projekty społeczne aglomeracji dbającej o mieszkańców naszego regionu. Dzięki takiemu podejściu mieszkańcy gmin ościennych mogą korzystać z infrastruktury, której nie posiadają na terenie własnych gmin. Władze danej gminy udzielając zniżek seniorom, czy członkom rodzin wielodzietnych zachęcają swoich mieszkańców do czynnego udziału w życiu społecznym.

- Budująca jest zmiana podejścia w postrzeganiu roli współczesnego samorządu, który stawia nie tylko na infrastrukturę techniczną, ale coraz częściej inwestuje w kapitał ludzki. Biorąc pod uwagę jubileusz 30. rocznicy odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego, który obchodziliśmy 27 maja, trudno nie zauważyć, jak bardzo na przestrzeni tych minionych lat ewaluował samorząd lokalny. Jak wiele nowych zadań podjął do realizacji. Nasze spotkanie jest najlepszym tego dowodem – podkreśla prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

 
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI