iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Z Odolanowa do Bonikowa nową drogą

Zdjęcie: powiat-ostrowski.pl

Zakończyła się modernizacja drogi i budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Odolanowa do Bonikowa. To jedna z największych drogowych inwestycji powiatowych w 2023 roku.

Symboliczne oddanie inwestycji do użytku odbyło się 20 listopada. Modernizacja drogi Odolanów - Boników była bardzo wyczekiwaną od lat przez mieszkańców inwestycją drogową, podkreślali to niemal wszyscy biorący udział w okolicznościowym spotkaniu.

- Każda inwestycja w poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu cieszy, ta także. W budowę ścieżki i drogi zaangażowaliśmy środki ze sprzedaży powiatowych terenów inwestycyjnych i wszyscy jesteśmy zgodni, że są to dobrze spożytkowane pieniądze. Dziękuję także wszystkim, w szczególności parlamentarzystom za wsparcie w pozyskaniu funduszy rządowych na ten cel - powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski.

Równolegle z budową ścieżki przeprowadzono modernizację nawierzchni jezdni. Jednak to ścieżka była najtrudniejszym pod względem inżynieryjnym przedsięwzięciem. Konieczne było przeprowadzenie procedury wykupu gruntów od wielu właścicieli, a sporych problemów przysparzał także wysoki poziom wód gruntowych. Ilość cieków wodnych wymuszała także konieczność budowy dodatkowych mostów tylko na potrzeby drogi dla rowerów.

Mimo tych trudności udało się zrealizować inwestycję, z której mogą już korzystać mieszkańcy. W ramach tego zadania nowy dywanik asfaltowy położony został na odcinku ok, 3,4 km jezdni. Przybyło ponad 3 km. asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 i 3 metrów na poszczególnych odcinkach. Wybudowano kilkaset metrów chodnika oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome i odwodnienie.

- To bardzo rozbudowane zadanie na które udało się nam pozyskać dofinansowanie rządowe z funduszy Polski Ład w kwocie ok. 4,4 mln zł. A budżet powiatu wsparł to zadanie kwotą ok.3 mln złotych - powiedział Roman Pacholczyk, wicestarosta ostrowski.

Ścieżka do Bonikowa rywalizuje z oddaną także w tym roku na odcinku Gorzyce Wielkie - Nabyszyce o tytuł najładniejszej drogi rowerowej. To co, było zmorą budowlańców: podtopione tereny, rzeczki, rozlewiska i zlokalizowanie pomiędzy starodrzewem są atutem dla oka użytkowników. Ścieżka przebiega bowiem przez malownicze tereny Dolny Baryczy.

Podczas symbolicznego oddania do użytku zamiast przecinania wstęg przekazano na ręce sołtysów Bonikowa i Garek pamiątkowe tablice. Nową drogę poświęcił ks. proboszcz z Garek Czesław Jędroszka.

Źródło: powiat-ostrowski.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI