iOstrowWlkp.pl reklamy
Przygodzice

Wzrosła opłata za śmieci

Wraz z nastaniem 2021 roku na terenie gminy Przygodzice podrożał odbiór odpadów komunalnych.

I tak, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, od stycznia stawka wynosi 29 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Natomiast w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłata wynosi 60 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Także od stycznia, zgodnie w wprowadzonymi zmianami w systemie gospodarki odpadami, dodatkowo wysegregowana spośród odpadów zostanie frakcja popiołu. Dlatego mieszkańcy winni zaopatrzyć się w osobny pojemnik do gromadzenia popiołu i żużla.

 

- Jeśli posiadacie państwo pojemniki w większej ilości, można je wykorzystać opisując pojemnik wielkości 120 l (kolor - taki jaki posiadacie) „Popiół i żużel”. Jednak jeśli ktoś planuje zakup pojemnika nowego pojemnika, sugerujemy aby był on w kolorze szarym – z napisem „Popiół i żużel”. Naklejki na pojemniki zostały już zamówione przez gminę w drukarni, a do państwa zostaną dostarczone już w miesiącu styczniu 2021 roku wraz z ulotką informacyjną o segregacji i zestawieniem naliczenia - informowały już w połowie grudnia władze gminy Przygodzice.

 

Popiół i żużel odbierany będzie w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) co dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca zmieszane odpady będą odbierane co trzy tygodnie, a w okresie od kwietnia do października odpady co dwa tygodnie.

 

- Specyfika wiejska naszej gminy powoduje, że w zmieszanych odpadach komunalnych duży procent odpadów to właśnie popioły, które można wysegregować. Ponadto dążymy do uzyskania jak najlepszych poziomów recyklingu, których na dzień dzisiejszy niestety nie osiągamy - zwracają uwagę samorządowcy.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również