iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Wyremontują drogi przy Staroprzygodzkiej

Ponad kilometr dróg zlokalizowanych na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wlkp., które zajmują obszar około 20 ha, przejdzie modernizację. Ma to wpłynąć na poprawę komfortu i bezpieczeństwa w poruszaniu się po nich. Ostrowski samorząd na to zadanie pozyskał ponad 1 mln 600 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast wartość całej inwestycji to ponad 3 mln 250 tys. zł.

- Na terenach uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej zatrudnionych jest ponad 1 000 osób. Niestety stan dróg jest tam katastrofalny. Zmienimy to na lepsze. Powstanie tam ponad kilometr nowego odcinka dróg. Mamy tu także wolne gospodarczo tereny, jednak zgodnie z zapowiedziami inwestorów, mają oni zamiar tutaj lokować nowe obiekty przemysłowe. Determinantem tych decyzji inwestycyjnych był słaby stan dróg – zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Specyfika funkcjonujących na obszarze strefy firm m.in. związanych z produkcją konstrukcji stalowych czy betonu towarowego, które do swojej działalności używają transportu ciężarowego, wymaga obsługi poprzez układ drogowy spełniający odpowiednie standardy techniczne. Z kolei ta inwestycja ma odciążyć ciągi komunikacyjne, które są w tym celu aktualnie wykorzystane.

 

- Wykonana zostanie tu nawierzchnia bitumiczna, zatoki postojowe, a na części drogi – chodniki dla pieszych. Uporządkowana zostanie gospodarka wodno–ściekowa poprzez nadanie odpowiednich spadków do nowoprojektowanych kratek deszczowych, przeprofilowanie nawierzchni drogi, a także znaczącym elementem jest renowacja istniejącego kanału deszczowego - wyjaśnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

 

Jeszcze w grudniu ma zostać wyłoniony wykonawca prac, a realizacja zadania przebiegać będzie w 2021 r.Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również