iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Wyregulowali ciek wodny. Czy to koniec podtopień?

2020-10-07 08:10:00
Zdjęcie: umostrow.pl
Mowa o Strudze Ostrowskiej a także stworzeniu systemu retencyjnego, który pozwoli uchronić mieszkańców miasta przed skutkami gwałtownych opadów czy roztopów.

Ostatnim etapem prac, przy realizacji projektu związanego z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Ołobok, były prace na Strudze Ostrowskiej. Na umocnienie dna i skarpy cieku wodnego wykorzystano około 1.600 ton kamieni. W ramach budowy kanału położono także dwa kolektory z rur żelbetowych o średnicy 1200 mm. Ostatecznie Strugę Ostrowską rozdzielono na nowy ruch retencyjny i „starą” Strugę Ostrowską. Koszt tej części zadania to 1 787 641 złotych. Prace uregulowania Strugi Ostrowskiej wykonywała firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany.
 
- Jestem pozytywnie zaskoczona efektem prac. Pamiętamy jak ten teren wyglądał wcześniej. Teraz ten fragment Osiedla Wenecja został uporządkowany. Mieszkańcy otrzymali bezpieczeństwo związane z retencją, ale i początek zrewitalizowanego terenu, który daje duże możliwości – przyznaje prezydent Ostrowa Wlkp., Beata Klimek.
Ponadto przy ulicy Osadniczej powstał rów retencyjny oraz kolektor deszczowy, które mają wpłynąć na zminimalizowanie natężenia spływu wód ze Strugi do rzeki Ołobok. 
 
- Odbierana inwestycja jest częścią całego zadania polegającego na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Ołobok. Składała się ona z kilku etapów. Ostatni z nich jest już za nami. Dzięki temu przedsięwzięciu woda z dużej części miasta będzie, już oczyszczona, spływać będzie poprzez zbiornik retencyjny przy ulicy Torowej do Ołoboku – podkreśla Marek Karolczak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
 
W sumie wartość realizowanego projektu, który podzielony był na etapy, to niemal 10 mln złotych. Część środków, a więc blisko 3 mln zł, to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 
- Realizacja projektu zabezpieczy miasto oraz jego mieszkańców przed podtopieniami spowodowanymi gwałtownymi wezbraniami wody w odbiorniku rzece Ołobok – Struga Ostrowska, który jako naturalny ciek wodny służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Ołobok - wyjaśniają władze Ostrowa Wlkp. 

Tagi: ostrów, struga

Czytaj również