iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

Wydadzą żywność najuboższym

Zdjęcie: zdjęcie poglądowe
Akcja skierowana do osób w trudnej sytuacji życiowej przeprowadzona zostanie na przełomie marca i kwietnia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, których dochód na jedną osobę, w przypadku samotnie gospodarujących, nie przekracza 1 542,20 zł i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie. Osoby zainteresowane tego rodzaju pomocą proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 62 733 37 73 od 1 do 17 marca.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również