iOstrowWlkp.pl reklamy
Przygodzice

Wybudują ponad 1,5 km sieci wodno-kanalizacyjnej

Zdjęcie: przygodzice.pl
Część gminnych inwestycji została już zakończona. Inne jeszcze trwają bądź niebawem ruszą. Łączny koszt wszystkich, to kilkaset tysięcy złotych.
Inwestycje rozsiane są po całej gminie Przygodzice m.in. w Topoli-Osiedla, Topoli Wielkiej, Przygodziczkach, Jankowie Przygodzkim czy Dębnicy. Najdłuższy odcinek sieci wodociągowej realizowany był w Topoli-Osiedla, gdzie  przy ul. Krzywej i Poprzecznej wybudowano 610 m wodociągu. Zaś w Przygodziczkach położono 520 metrów sieci wodociągowej. Natomiast  w Jankowie Przygodzkim trwa budowa 150 metrów sieci, a w Dębnicy rozpoczyna się kładzenie 325 metrów nowych rur.
 
W Topoli Wielkiej, wzdłuż ul. Długiej, prowadzone są prace związane z budową 550 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z 24 przykanalikami. Jeszcze w 2020 r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Ceglanej w Przygodzicach, a potem przy ul. Wrocławskiej.
 
- Efekty bardzo kosztownych inwestycji, jakimi są budowy sieci kanalizacyjnych, tylko pozornie zostają w ziemi. W rzeczywistości tego typu przedsięwzięcia poprawiają warunki życia mieszkańców i umożliwiają rozwój gminy, który bez odpowiedniej infrastruktury technicznej nie jest możliwy. Warto też wspomnieć o wymiarze ekologicznym sanitacji wsi - zwraca uwagę Lucyna Koczorowska, zastępca wójta Przygodzic. Jednocześnie dodaje, że infrastruktura wodno-kanalizacyjna  sukcesywnie pojawia się tam, gdzie postępuje rozbudowa mieszkaniowa.
 
Gmina w miarę posiadanych środków finansowych stara się zaspokoić te podstawowe potrzeby mieszkańców wyposażając nowe tereny w infrastrukturę techniczną. - Nasi mieszkańcy oczekują od nas szybkich realizacji takich inwestycji, dlatego planujemy kolejne, zlecając już w tym roku opracowanie dokumentacji projektowych tak, aby w następnych latach budować dalsze odcinki sieci - zapowiada Lucyna Koczorowska.
 
Tegoroczne inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne finansowane są przede wszystkim z budżetu gminy oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyjątkiem jest  inwestycja w Dębnicy, która powstaje w ramach inicjatywy lokalnej i jest współfinansowana przez mieszkańców. Łączny koszt realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w tym roku, wyniesie nieco powyżej 800 tys. zł.

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również