iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Wręczają podatki

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęli doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok 2023.

Doręczanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Każdy z pracowników Urzędu będzie miał przy sobie upoważnienie. Na żądanie powinien okazać taki dokument przed podatnikiem, któremu dostarcza przesyłkę.

Odbiór decyzji trzeba potwierdzić podpisem.

 

Uwaga!

1 stycznia 2023 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych.

Indywidualne numery rachunków każdego podatnika są podane w decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2023 r. Numeru rachunku podanego w decyzji nie można wykorzystywać do wpłat z innego tytułu np. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Urząd do wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Podatek od nieruchomości można opłacić za pośrednictwem bankowości elektronicznej na przypisany indywidualny numer konta podatnika,  wskazany w decyzji podatkowej. Konto nie dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Magistrat przypomina również, że od 2020 roku uległ zmianie sposób podpisu decyzji wymiarowych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Na decyzjach wymiarowych widnieje nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (bez własnoręcznego podpisu).

Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

W przypadku opłat dotyczących zagospodarowania odpadami - należy stosować indywidualne numery rachunków wyłącznie dedykowane tym płatnościom. O numerze rachunku zostaną Państwo poinformowani w dostarczanej korespondencji.

W przypadku opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe    
w prawo własności należy  dokonywać  na niżej wymieniony rachunek bankowy:

Bank PKO BP 30 1020 2212 0000 5302 0461 1598.

Źródło: umostrow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również