iOstrowWlkp.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl

Reklama - EUROWARSZTAT TOMIK
Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


Sportowe wydarzenia z powiatu ostrowskiego. Poznajcie relacje z rozgrywek ligowych, a także ze szkolnych zmagań i potyczek na osiedlowych boiskach.


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu ostrowskiego.

Zapytaj prawnika

Warto wiedzieć o umowach zawieranych przez telefon

2017-02-02 11:02:00

Zdarza się, że klienci EIG Law & Tax przychodzą przerażeni skutkami umów, jakie zawarli w rozmowach telefonicznych. Trudno się im dziwić, ponieważ przy dzisiejszym tempie życia coraz więcej spraw codziennych staramy się załatwić szybciej, bez zbędnego marnowania czasu. Dotyczy to również zawierania umów, które w wielu przypadkach zawieramy przez telefon.

Czasami dzieje się to z naszej inicjatywy, a czasami na skutek namowy telemarketera. Dlatego warto wiedzieć, kiedy takie umowy są skuteczne i wywołują skutki prawne w postaci konieczności uiszczenia ceny za świadczone nam usługi, bądź zakupiony towar. Mówią o tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Po nowelizacji, która weszła w życie po 25 grudnia 2014 roku, prawa i obowiązki konsumentów i przedsiębiorców uległy zmianie. 

 

Kim jest konsument?

Ustawa o prawach konsumenta reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta podczas zawierania i realizacji umów, także tych zawieranych drogą telefoniczną. Wskazać przy tym należy na kodeksową definicję konsumenta z art. 22(1) KC, który stanowi, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Innymi słowy; na przykład adwokat prowadzący zawodowo kancelarię, zawierający jako osoba prywatna z wydawnictwem (przedsiębiorcą) przez telefon umowę kupna książki o hodowli psów staje się konsumentem.
 

Jeśli chcesz zadać pytanie prawnikowi, wyślij do nas e-maila na adres:

redakcja@igazetyinternetowe.pl

 

W temacie wiadomości wpisz: "Zapytaj prawnika",

a w treści opisz swój problem. Odpowiedź zostanie udzielona

na naszych łamach w powyższym cyklu.

 

Nie gwarantujemy jednak, że na każde z pytań zostanie udzielona odpowiedź. Nie określamy także terminu ukazania się

odpowiedzi od prawnika.

Udzielane na naszych łamach porady są bezpłatne!


 
Co powinien przedsiębiorca!
Wracając do meritum, należy wskazać, w jakich sytuacjach możemy mówić o skutecznie zawartej umowie przez telefon, pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Przede wszystkim przedsiębiorca ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o celu, w jakim do niego telefonuje, a ponadto powinien podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.Przedsiębiorca podczas rozmowy powinien przedstawić główne warunki umowy, tj. czego umowa dotyczy, jaka jest cena, którą konsument będzie zobowiązany uiścić, a nadto przedsiębiorca powinien pouczyć konsumenta o jego uprawnieniu do odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca ma również obowiązek potwierdzenia konsumentowi treści proponowanej umowy na trwałym nośniku, czyli wysłać treść umowy pocztą tradycyjną, czy też elektroniczną do konsumenta, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Konsument może odesłać podpisany dokument czy też odpisać na e-maila, że zgadza się na proponowane warunki. Dopiero po tej czynności umowę można będzie uznać za skutecznie zawartą.
 
Prawa konsumenta!

Konsument, który zawarł umowę przez telefon, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów. Termin ten należy liczyć, co do zasady, od dnia dostarczenia zamówionego towaru, a w przypadku innych umów niż umowa sprzedaży od dnia skutecznego zawarcia umowy. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 12 miesięcy. Termin dwunastomiesięczny liczony jest po terminie czternastodniowym opisanym wyżej. Skutkiem odstąpienia od umowy jest traktowanie umowy, jakby nie była zawarta. W przypadku umowy odstąpienia od umowy sprzedaży, konsument powinien w terminie 14 dni od daty odstąpienia, zwrócić otrzymany towar przedsiębiorcy, a koszty zwrotu towaru, co do zasady, obciążają przedsiębiorcę.

Podkreślić należy, że powyższe regulacje nie dotyczą umów, których stronami są wyłącznie konsumenci albo wyłącznie przedsiębiorcy.

 

W razie wątpliwości, czy umowa, którą zawarliśmy jest prawnie skuteczna, czy i jak można ją rozwiązać i w przypadku podejrzenia, że zostaliśmy przy zawieraniu takiej umowy wprowadzeni w błąd warto skontaktować się z kancelarią EIG Law & Tax, również podczas bezpłatnych porad prawnych świadczonych w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z senatorem Łukaszem Mikołajczykiem.  

 

adwokat Grzegorz Szwoch

EIG LAW&TAX Sp. z o.o.

 

Porad prawnych na naszych łamach udziela:

:

 


Zamów reklamę w gazecie internetowej iOstrowWlkp.pl


Źródło: *Artykuł partneraReklama w Gazecie Internetowej

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Informacje na temat edukacji w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy.

Zapytaj prawnika

Reklama SMOK AUDIOiOstrowWlkp.pl reklamy POLUB NAS NA FACEBOOKU - iostrowwlkp.pl