iOstrowWlkp.pl reklamy
Dla kierowców

W PID sprawdzisz utrudnienia na drogach

2023-01-20 10:15:08

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - 19 111. W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu.


PID GDDKiA dysponuje następującymi informacjami dla kierowców:

  • o aktualnych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z zakresu szeroko pojętej tematyki drogowej, transportowej i zarządzania ruchem,
  • o aktualnych warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni, przejezdności dróg i warunkach ruchu panujących na drogach krajowych,
  • o aktualnych pracach i remontach prowadzonych na sieci dróg krajowych,
  • o stanie budowy dróg krajowych i autostradach.

 

Punkt Informacji Drogowej w Centrali GDDKiA 19 111, dostępny jest 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Można także skorzystać z dodatkowych numerów 22 375 86 95, 22 375 86 96.

 

Źródło: GDDKiA


Czytaj również

HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage