iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

W Parku Natury wylądowały ptaki

A to za sprawą ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Ptaki Doliny Baryczy“, o którą wzbogacił się odolanowski Park Natury. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną.

Wzdłuż duktu stanęło 20 dwustronnych tablic edukacyjnych prezentujących ptaki. Każda z nich zawiera  fotografię ptaka uchwyconego w wyjątkowej, naturalnej scenerii podkreślając w ten sposób bioróżnorodność Doliny Baryczy. Ponadto tablice zostały wyposażone w kody QR, dzięki czemu możliwe jest usłyszenie głosu danego ptaka oraz zdobycie szczegółowych informacji o prezentowanym gatunku a także w liczne ruchome elementy edukacyjne. Nie brakuje również ciekawostek związanych z „perypetiami“ z jakimi na co dzień przychodzi zmagać się ptakom m.in. w związku z zanieczyszczeniem klimatu.

 

W ramach zadania wybudowana została dodatkowo drewniana wiata, która została wyposażona w stół z grafiką edukacyjną, zaś ściany wiaty stanowi mapa Doliny Baryczy z naniesionymi punktami obserwacji ptaków, zegar ptasiej aktywności wokalnej, miara rozpiętości skrzydeł, wbudowane gry edukacyjne.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również