iOstrowWlkp.pl reklamy
Ciekawostki

W ostrowskim PUP-ie ruszy Punkt Wsparcia Młodzieży

Zdjęcie: powiat-ostrowski.pl

Powiat ostrowski otrzymał 2 445 307 zł na realizację projektu pilotażowego pod nazwą „Czas na Młodych – punkt doradztwa dla młodzieży”.

Powiatowy Urząd Pracy z Ostrowa Wielkopolskiego złożył wniosek i wygrał w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Otrzymał najwyższe dofinansowanie i będzie realizatorem projektu pilotażowego pn. „Punkt Wsparcia Młodzieży”. 

W ramach realizacji projektu utworzony zostanie punkt informacyjno-doradczy dla młodzieży, gdzie pracownicy PUP udzielać będą kompleksowego wsparcia poprzez integrację konkretnych usług z niestandardowymi rozwiązaniami, które ułatwią osobom młodym wejść na rynek pracy.

W punkcie osoby młode, tj. do 30 roku życia, uzyskają wsparcie i informację w zakresie min.

  • aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,
  • możliwych form pomocy społecznej, 
  • doradztwa psychologicznego,
  • doradztwa w zakresie edukacji,
  • doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  • doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych,
  • doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

Punkt doradztwa dla młodzieży mieścił będzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 29a. Ponadto, realizacja projektu zakłada współpracę z lokalnymi pracodawcami, u których testowany będzie nowy model odbywania stażu.

W ramach projektu założona została także pula środków gwarantująca niestandardową pomoc mającą na celu zniwelowanie zdiagnozowanych barier m.in.: zdrowotnych, wizerunkowych, komunikacyjnych, technicznych itp., która realizowana będzie z udziałem partnerów pozyskanych na etapie przygotowywania wniosku. Projekt realizowany będzie w okresie do 31.12.2024 r.

- Celem pilotażowego projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia osób do 30 roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych. Z niecierpliwością i swego rodzaju ciekawością czekamy na podjęcie pierwszych działań w tym zakresie -   powiedziała dyrektor PUP W Ostrowie Wielkopolskim Hanna Pawlak-Kornacka.

Źródło: powiat-ostrowski.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również