iOstrowWlkp.pl reklamy
Z prokuratury

W ciąży piła alkohol

2017-01-12 13:56:07
Zdjęcie: Archiwum
Do sądu trafił wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec ostrowianki, która w czasie ciąży i bezpośrednio przed porodem spożywała alkohol etylowy. 33-letniej kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. z końcem grudnia 2016 r. skierował do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej kary, wobec 33-letniej mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego, oskarżonej o to, że wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi opieki w okresie prenatalnym, w tym w dzień przedwcześnie rozpoczętego porodu jak i w okresie bezpośrednio po porodzie, z racji realnego działania toksycznego spożywanego przez siebie alkoholu etylowego naraziła noworodka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Przestępstwo to – kwalifikowane z art. 160 § 2 kk – zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.
 
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że zarówno w okresie przed porodem jak i bezpośrednio po nim kobieta spożywała alkohol w postaci piwa i wódki, a w dniu 11 sierpnia 2016 r. przebywając sama w mieszkaniu urodziła dziecko –płci żeńskiej.
 
W mieszkaniu, w momencie przybycia zawiadomionych przez osoby postronne służb medycznych, przebywały inne nietrzeźwe osoby, a oskarżona znajdowała się w stanie nietrzeźwości (wynoszącym ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu). 
 
W organizmie dziecka lekarze oddziału neonatologii ostrowskiego szpitala, do których trafiła dziewczynka stwierdzili w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zawartość alkoholu w stężeniu 1,7 promila (we krwi). 
W ramach prowadzonego pod nadzorem prokuratura postępowania, funkcjonariusze policji zawiadomili Sąd Rodzinny w Ostrowie Wlkp., którego orzeczeniem 33 letnia kobieta pozbawiona została władzy rodzicielskiej w stosunku do urodzonego dziecka. Jak ustalono, Sąd już w przeszłości ingerował we władzę rodzicielską oskarżonej- dwoje starszych dzieci wychowuje się w rodzinie zastępczej.
 
Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła wniosek o orzeczenie wobec niej za wskazane przestępstwo kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, w trakcie której poddana będzie dozorowi kuratora sądowego, ponadto wobec w/w nałożony został obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu. 
 
Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary, przewidziany w przepisie art. 335 § 1 kpk, jest odpowiednikiem aktu oskarżenia. Sąd rozpoznaje wówczas sprawę na posiedzeniu i – jeżeli uwzględni zaakceptowaną przez prokuratora propozycję podejrzanego w zakresie wymiaru kary i środków karnych – wydaje wyrok skazujący bez przeprowadzania dalszego postępowania. Warunkiem zastosowania tej instytucji jest przyznanie się oskarżonego do winy i złożenie wyjaśnień spójnych z poczynionymi w sprawie ustaleniami.
Źródło: prokuratura.kalisz.pl


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU