iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Uwaga! Koronawirus w Urzędzie Miejskim - zmiany w obsłudze mieszkańców

W związku z trwającą epidemią i zwiększoną liczbą przypadków zarażeń wirusem COVID-19 w kraju, w okresie od 11 sierpnia 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza zmiany w organizacji pracy.

Osobiście w urzędzie mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy związane z:

 • rejestracją urodzeń, rejestracją zgonów, rejestracją małżeństw, wydawania odpisów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • zameldowaniem i wymeldowaniem, wydaniem dowodu osobistego, spraw mieszkaniowych,
 • ewidencją działalności gospodarczej.

 

W tych sprawach interesanci przyjmowani są po uprzedniej telefonicznej rejestracji (rejestracja telefoniczna nie dotyczy zgonów – tu mieszkańcy obsługiwani są na bieżąco), codziennie w godzinach od 8.15 do 16.00 – wejściem oznaczonym lit. B (wejście boczne od strony budynku Starostwa Powiatowego)

 

 • wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka - „Miejskie Becikowe”,
 • przyjmowaniem deklaracji/korekt o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wnioskami o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew lub krzewów, 
 • przyjmowaniem wniosków w ramach realizacji programu ,,Czyste powietrze’’,
 • udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne  źródła ciepła w 2020 roku,
 • realizacją programu ,,Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,
 • decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przyjmowaniem deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych; przyjmowaniem wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
 • pomocą publiczną.

 

W tych sprawach interesanci przyjmowani są  w godzinach od 8.15 do 12.00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej, od 12.00 do 16.00 bez rejestracji, według kolejności – wejściem oznaczonym lit. A (wejście główne)

 

 • przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart w ramach programów: Ostrowska Karta Seniora, Ostrowska Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny,
 • realizacją zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej,
 • realizacją Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

W tych sprawach interesanci przyjmowani są po uprzedniej telefonicznej rejestracji, codziennie w godzinach od 8.15 do 16.00 – wejściem oznaczonym lit. C (Centrum Aktywności Lokalnej).

 

Załatwianie pozostałych spraw odbywa się wyłącznie w formie telefonicznej lub elektronicznej.

 

 

Zmiany w obsłudze mieszkańców:

 • wyznaczeni pracownicy urzędu sprawują nadzór nad osobami wchodzącymi do budynku i kierują je do właściwych stanowisk obsługi w zależności od rodzaju załatwianej sprawy,
 • interesanci nie mogą wchodzić do innych pomieszczeń, niż wyznaczone do załatwienia sprawy,
 • przy każdym stanowisku do bezpośredniej obsługi, poza pracownikiem urzędu, nie może znajdować się więcej niż jedna osoba,
 • interesanci oczekują na wejście do budynku urzędu w kolejce na zewnątrz,
 • interesanci wchodzą do budynku urzędu w maseczkach na twarzy. Zaleca się używanie rękawic jednorazowych. Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkami dezynfekującymi znajdującymi się w budynku,
 • wyznaczeni pracownicy urzędu badają temperaturę wchodzącym do budynku urzędu przy użyciu zdalnego termometru. Osoby z podwyższoną temperaturą - od 37,0 o C - nie zostaną wpuszczone do budynku.

 

Powyższe zasady obowiązują również osoby chcące załatwić sprawy w oddziale Poczty Polskiej, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Banku Ochrony Środowiska - interesanci przyjmowani są pojedynczo według kolejności – wejściem oznaczonym lit. A (wejście główne).

 

Interesanci oraz pracownicy ostrowskiego Urzędu Miejskiego, po wejściu do budynku, korzystać będą z urządzenia, które skanując stojącą przed nim osobę sprawdza obecność maseczki na twarzy, jej prawidłowe ułożenie oraz kontroluje temperaturę ciała. W przypadku prawidłowego spełnienia warunków, urządzenie zwalnia blokadę i przepuszcza do budynku. Przyrząd wyprodukowała firma Trasko Automatyka, która wypożyczyła go Urzędowi Miejskiemu, gdzie przez najbliższe tygodnie będzie testowany.    


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również