iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Uszkodzony gazociąg średniego ciśnienia

Zdjęcie: JRG PSP Ostrów Wielkopolski

Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy Pogrzybowa. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło tam w miniony czwartek w godzinach porannych. W tej miejscowości stwierdzono przerwaną instalację gazową średniego ciśnienia w wykopie.

- Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy od awarii sieci gazowej. Równocześnie wprowadzono jedną rotę gaśniczą w aparatach ODO oraz jedną rotę rozpoznawczą w aparatach ODO i wyposażoną w sprzęt pomiarowy w celu określenia bezpośredniej strefy zagrożenia. Pozostałe działania związane z likwidacją wycieku prowadzili pracownicy pogotowia gazowego, którzy założyli dwa zaciski na uszkodzonym odcinku rury gazowej, a następnie przystąpili do naprawy uszkodzonego odcinka linii - informuje mł. bryg. Zbigniew Foltyniewicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie tych działań cały czas monitorowano obszar prowadzonych działań, ponadto całość działań wokół strefy wyznaczonej przez straż pożarną monitorowały jednostki policji uniemożliwiając wejście osób postronnych.

Źródło: gov.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI