iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Urząd zafundował rzeź topoli przy Reymonta?

Drzewa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, winny być pod szczególną ochroną właściciela terenów, uważa jeden z ostrowskich radnych. Tymczasem w jego opinii, w ostatnim okresie kilku lat, na terenie miasta miały miejsce niewystarczająco uzasadnione czy niekonieczne wycinki.

- Usunięte kilka lat temu dorodne okazy lip na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, wycinka dziesiątek drzew na wałach zbiornika Piaski-Szczygliczka, zamiar usunięcia drzewa pomnikowego w Parku Miejskim, rzeź kilkudziesięciu topoli w rejonie ul. Reymonta i Strugi Ostrowskiej czy też wycinka kolejnych drzew w sąsiedztwie Osiedla Morena Nova prowadzona w okresie trwającego sezonu lęgowego, to tylko kilka smutnych przykładów podejścia do tego ważnego zagadnienia - wskazuje radny Piotr Lepka.

 

Ciekawią go także efekty pracy powołanego w styczniu ubiegłego roku przez prezydent Ostrowa Wlkp. dziesięcioosobowego zespołu, którego zadaniem było opracowanie do końca maja 2020 r. odpowiednich regulacji prawnych związanych z ochroną drzew i zieleni miejskiej.

 

- Ile spotkań odbył ww. zespół od momentu jego powołania oraz czy zarządzenie regulujące kwestie ochrony drzew i rozwoju terenów zielonych zostało opracowane w wyznaczonym lub późniejszym terminie? - dopytuje rządzących w Ostrowie Wlkp., radny Lepka.

 

Okazało się, że od momentu wejścia w życie zarządzenia prezydenta miasta ze stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r., zespół odbył trzy spotkania, uznając za zasadne wprowadzenie wspomnianego wyżej zarządzenia. Jednak z uwagi na podjęcie w czerwcu 2020 r. przez radę miejską Ostrowa Wlkp. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp., który tworzony na poziomie lokalnym powinien być dokumentem komplementarnym z obowiązującymi już strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi dokumentami własnymi gminy, prace zespołu zostały zawieszone do momentu uchwalenia przez radnych Miejskiego Planu Adaptacji.

 

- Mając na uwadze to, iż wprowadzane dokumenty własne gminy powinny być ze sobą spójne i wyznaczać ten sam kierunek działania w danym obszarze, zbadanie celowości przygotowania przedmiotowego zarządzenia oraz jego zgodności z obowiązującym prawem zostanie wznowione po przeanalizowaniu przez powołany zespół zapisów przyjętego przez radę miejską - Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp. - zapowiada Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wlkp.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również