iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Umowa na rozbudowę oddziału izolacyjnego

2022-05-10 14:05:00

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy z trzema placówkami, w tym z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, na rozbudowę oddziału izolacyjnego o wartości 4 608 460 zł.


W 2022 roku nastąpiła zmiana w zakresie finansowania realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze. Umowy w 2021 r. były zawierane pomiędzy Szpitalem a Ministerstwem Zdrowia. W roku bieżącym przydzielono wojewodom pulę środków finansowych na realizację zadań związanych z walką z COVID-19, w tym dla wojewody wielkopolskiego w wysokości ponad 53 mln zł. Do 9 maja wojewoda podpisał 25 umów na łączną kwotę 39,4 mln zł.


- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powstał jako odpowiedź na potrzeby obywateli i aby zniwelować skutki pandemii koronawirusa. Dzięki tym środkom możliwe jest m.in. finansowanie inwestycji i zakupu sprzętu medycznego, który jest tak istotny dla funkcjonowania wielkopolskiej służby zdrowia – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

 Czytaj również