iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Trwa przebudowa drogi Ksawerów - Oszczeklin

Zdjęcie: kozminek.pl

Z początkiem kwietnia ruszyły roboty budowlane związane z przebudową drogi Ksawerów - Oszczeklin.

Pierwszy etap prac obejmuje ponad kilometrowy odcinek od drogi powiatowej nr 4617 do drogi nr 4620 P. Zostały już wykonane prace polegające na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wymianie istniejących przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi. W kolejnym etapie zostanie wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego.

Jezdnia zyska dwie warstwy asfaltowe: wiążącą i ścieralną o łącznej grubości 8 cm. Pobocza zostaną również wykonane z kruszywa łamanego a rowy zostaną odmulone.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 12 listopada 2023 r.

Źródło: kozminek.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI