iOstrowWlkp.pl reklamy
Odolanów

Trwa piaskowanie cegły

2022-06-10 12:06:00
Zdjęcie: odolanow.pl

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z przebudową, rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ratusza w Odolanowie wraz z elementami infrastruktury technicznej. Aktualnie trwa piaskowanie cegły.


W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Odolanowie przy ul. Rynek 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED” współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.

Wartość prac po przetargu wyniosła 6 765 529,88 zł. Wartość pożyczki umarzalnej w 15 % otrzymanej ze środków WFOSiGW to 2 249 991,88 zł.

Źródło: odolanow.pl


Czytaj również

POLUB NAS NA FACEBOOK