iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Trwa budowa PSZOK-u

Zdjęcie: odolanow.pl
Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Raczycach w gminie Odolanów. PSZOK, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

W punkcie odpady będą magazynowane i przekazywane do recyklingu, odzysku czy utylizacji do specjalistycznych instalacji, które się tym zajmują. Odpady będą zbierane w kontenerach i pojemnikach.

Punkt jest budowany w miejscu starego składowiska, którego rekultywacja dobiegła końca. Zgodnie z ustawą na punkcie zbierane będą tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady ulegające biodegradacji (zielone) zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje.

Obecnie zrealizowano już plac do magazynowania odpadów, który jest wyłożony kostką brukową, na specjalnych geokratach. Wykonano już większość ogrodzenia i drogi dojazdowej do punktu. Na punkcie wykonano już oświetlenie placu. Wykonana została już kanalizacja deszczowa z separatorem i kanalizacja sanitarna z zbiornikiem bezodpływowym. Na ukończeniu jest budowa placu manewrowego i drogi dojazdowej do zbiornika ppoż. Sam zbiornik przeciwpożarowy jest w trakcie realizacji.

Koszt inwestycji po przetargu wynosi 1 608 163,02 zł. Planowane dofinansowanie ma wynieść 1 057 472,51 zł – 85% kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Źródło: odolanow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również