iOstrowWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Trwa badanie nietypowego ciemnego zabarwienia Baryczy

Zdjęcie: odolanow.pl

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu od początku września podejmują działania związane ze stwierdzeniem nietypowego ciemnego zabarwienia rzeki Barycz na wysokości Odolanowa i Przygodzic.

Dotychczas, na podstawie prób wody pobranych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nie stwierdzono żadnego zrzutu zanieczyszczeń do rzeki. 

- Wiele wskazuje na to, że przyczyną zmiany barwy wody oraz pojawienia się nieprzyjemnego zapachu jest spływ wód z okolicznych pól, pastwisk i nieużytków spowodowany przejściem nawalnych opadów deszczów w drugiej połowie sierpnia tego roku i w rezultacie gnicie nagromadzonej w korycie cieku roślinności - podaje Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Obecnie nie obserwuje się przemieszczania zjawiska w dół rzeki (w stronę ujścia Baryczy do Odry) – spływ wody jest ograniczony z uwagi na mały spadek podłużny cieku.

- Pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lesznie, Oddział Nadzorów Wodnych w Miliczu i Ostrzeszowie podejmują szerokie działania terenowe w tej sprawie. Codziennie sytuacja jest monitorowana na poszczególnych odcinkach rzeki, prowadzone są wizje terenowe oraz spotkania ze służbami i władzami lokalnymi, mogącymi pomóc w ustaleniu przyczyn zjawiska oraz we wskazaniu jego źródła. Z ustaleń wynika, że wyczuwalny jest gnilny zapach rozkładającej się materii organicznej, natomiast nie stwierdzono odpływu ścieków i nie wykryto ewentualnych źródeł punktowych zanieczyszczenia i nie ma oznak substancji ropopochodnej w korycie rzeki. Potwierdziły to między innymi służby Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego podczas interwencji zespołu chemicznego wraz z OSP Odolanów w dniu 4.09.2022 r. - informuje odolanowski magistrat.

W porozumieniu z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz z zastępcą burmistrza Odolanowa rozpoczęto napowietrzanie rzeki Baryczy przy użyciu sprzętu PSP oraz jednostek OSP Gminy Odolanów pod mostem przy ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie oraz na śluzie wodnej w Tarchałach Wielkich. 7 września  uruchomiono bardzo wydajną  pompę dostarczoną przez Spółkę Stawy Milickie S.A. w celu napowietrzenia rzeki Baryczy w okolicy Odolanowa, w miejscu w którym występują najbardziej niekorzystne warunki tlenowe. Przeprowadzono także konsultacje z prezesem Gospodarstwa Rybackiego Przygodzice w sprawie dodatkowego zrzutu wody z kompleksu stawowego Przygodzice do rzeki Baryczy, celem poprawy warunków fizyko-chemicznych wody w okolicach Odolanowa. |Dodatkowo przeprowadzono rozmowy z dyrektorem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu, gdzie poinformowano o zaistniałej sytuacji. - Uzyskano informację o braku sygnałów o śniętych rybach w rzece. Dyrektor zobowiązał się również monitorować sytuację w terenie.

Zarząd Zlewni w Lesznie jest w stałym kontakcie ze Spółką Stawy Milickie, podlegającą pod Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – wszystkie bieżące informacje są przekazywane pracownikom spółki. Na stawach w całej Dolinie Baryczy nie ma również sygnałów o śniętych rybach. Celem usprawnienia przepływu wód otwarto wszystkie zasuwy jazów na rzece Barycz po stronie województwa wielkopolskiego.

Źródło: odolanow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI