iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Tomograf jak domek ślimaka

2019-08-20 09:34:57
Zdjęcie: powiat-ostrowski.pl
Trwa przebudowa pracowni tomograficznej w ostrowskim szpitalu. Stare wyeksploatowane urządzenie zastąpione zostanie nowoczesnym wartym ok. 4 mln zł urządzeniem, które zakupiła i przekaże Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Informację o zakupie sprzętu dla Ostrowa Fundacja przekazała w połowie maja. Od tego czasu trwają konsultacje i przygotowania do zainstalowania tego niezbędnego we współczesnej diagnostyce sprzętu.

- Stary tomograf został wymontowany. Obecnie trwają prace budowlane dostosowujące pomieszczenia do nowych wymagań. Na czas prac badania tomograficzne odbywają się w wynajętej komputerowej pracowni zlokalizowanej w pobliżu centrum krwiodawstwa – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala.

Nowa pracownia poza tym, że wyposażana zostanie w nowoczesny sprzęt będzie kolorowa i przyjazna zwłaszcza najmłodszym pacjentom.

- Od początku jesteśmy w kontakcie z Fundacją, która przygotuje pomieszczenie ze szczególną aranżacją i przesłaniem. Po zakończeniu bardziej przypominać będzie salę zabaw, niż pokój do wykonywania skomplikowanych badań. Chodzi o to, żeby dzięki temu zmniejszyć u dzieci obawy przed badaniem – powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski.

Wzorem jest pracownia, w której tomograf bardziej przypomina domek ślimaka. Dyrektor szpitala i starosta nie ujawniają szczegółów zapewniając jednocześnie, że ostrowski pokój badań będzie równie kolorowy i piękny.

Sprzęt zakupiła WOŚP z kolei ze środków powiatowych sfinansowano prace budowlano-remontowe.

Tylko w ostatnim czasie Fundacja zakupiła nam m.in. wysokospecjalistyczne USG, inkubatory, kardiomonitory, mobilny aparat rtg czy pompy infuzyjne dla neonatologii. Niebawem dotrze do nas fizycznie rzeczony tomograf komputerowy i aparat do RTG telekomando, dzięki którym nasz szpital zrobi kolejny duży krok do przodu – powiedział Dariusz Bierła, dyrektor ostrowskiego szpitala. 

W sumie do Ostrowa ze środków WOŚP w okresie jej działalności trafił sprzęt za około 10 mln zł.

- Staramy się wykorzystywać każde dostępne źródło, żeby unowocześniać nasz szpital. W sprzęcie z WOŚP-u jest wielkie serce nas Polaków, tych którzy są przekonani o słuszności działań orkiestry. Nie byłoby tego gdyby nie działania także ostrowskiego sztabu i wielu wolontariuszy z całego regionu. Dziękujemy Wam za to! – powiedział starosta.

Otwarcie nowej pracowni planowane jest wstępnie we wrześniu.

 

 
Źródło: powiat-ostrowski.pl


Czytaj również