iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Termomodernizacja trwa

W tym roku, kolejny już, dziesiąty budynek zarządzany przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest poddawany kompleksowej termomodernizacji.

Aby zachęcić mieszkańców wspólnot mieszkaniowych do wykonywania takich inwestycji ustawodawca stworzył możliwość skorzystania z  pomocy finansowej w postaci środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

 

- Przedsięwzięcia termomodernizacyjne każdorazowo finansowane są z zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe kredytów w bankach do tego upoważnionych. Natomiast wniosek o premię termomodernizacyjną poprzedzony winien być audytem energetycznym, tj. opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem m.in. rozwiązania optymalnego oraz oszczędności energii, ponadto musi zostać wykonany projekt inwestycji. Każdorazowo kolorystyka wykonania elewacji uzgadniana jest i akceptowana przez Plastyka Miejskiego – mówi Zenon Musialski, prezes MZGM.

 

Z tytułu realizacji inwestycji przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że dzięki inwestycji nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię lub zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła lub zmiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.

 

W latach 2014-2018 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - Konopnicka 3-5, Harcerska 1, Piastowska 5-11, Chełmońskiego 2, Harcerska 11, Harcerska 3, Harcerska 9, Paderewskiego 24, Paderewskiego 26, zarządzanych przez MZGM, wykonano termomodernizacje, których łączna wartość wyniosła ponad 3 miliony złotych, a dofinansowanie z tytułu bezzwrotnej premii to ponad 400 tysięcy złotych.

 

Obecnie wykonywana jest termomodernizacja dużego, 5-klatkowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dalbora 38, którego łączny koszt wyniesie 947 011 złotych, a przyznana bezzwrotna premia termomodernizacyjna wynosi 68 200 złotych. Blok przy ul. Dalbora 38 jest typowym blokiem z tzw. wielkiej płyty wybudowanym w latach 80-90, który dzięki termomodernizacji zyska całkowicie nowy wygląd. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ocieplenie stropodachu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych, kapitalny remont wiatrołapów, wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku. Bardzo ważną częścią prac jest kapitalny remont balkonów oraz demontaż i utylizacja płyt azbestowych znajdujących się w elewacji północnej i południowej.

 

Na 2020 rok spółka MZGM zaplanowała termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 28.

 

- W momencie zakończenia prac związanych z termomodernizacją wspomnianych budynków wystąpiło znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną zużywaną na potrzeby centralnego ogrzewania, co niewątpliwe docelowo skutkować będzie zmniejszeniem opłat wnoszonych przez mieszkańców, ponadto w znaczący sposób poprawiła się estetyka substancji mieszkaniowej - dodaje prezes MZGM.

 

 
Źródło: MZGM
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI