iOstrowWlkp.pl reklamy
Wysocko Wielkie

Teraz wójt Piotr, będzie musiał dbać o Zygmunta

2020-11-12 13:11:00
Zygmunt, to kawał „twardziela“. Ma około 290 lat, mierzy 28 metrów a w obwodzie... 488 cm. Mowa oczywiście o grubości pnia. Radni gminy Ostrów Wielkopolski namaścili dąb mianem pomnika przyrody, a dbałość o niego spoczywa na barkach wójta.

Drzewo z gatunku dąb szypułkowy (łac. Quercus robur) o imieniu „Zygmunt“ rośnie w miejscowości Wysocko Wielkie, na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Taczanów. Jak czytamy w stosownej uchwale z końca października, ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworu przyrody ożywionej, charakteryzującego się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobowymi, takimi jak rozmiar i wiek.

 

Okrzyknięcie „Zygmunta“ pomnikiem przyrody, wiąże się również z pewnymi obowiązkami m.in. regularnym monitorowaniem jego stanu zdrowotnego, wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających, a także monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków. Zaś piętnowane będą wszelkie przejawy jego niszczenia czy uszkadzania.

Jak podkreślają samorządowcy, ustanowienie dębu szypułkowego pomnikiem przyrody przyczyni się do uwydatnienia jego wartości przyrodniczo-krajobrazowych oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o przyrodę.

 

Ponadto uznanie za pomnik przyrody ww. drzewo ma istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku gminy Ostrów Wielkopolski, jako dbającej o ochronę przyrody. Interesujący nas dąb szypułkowy jest szczególnie cenny ze względu na imponujące wymiary, wiek, rozbudowaną koronę składającą się z wielu rozwidleń oraz wartości przyrodnicze i historyczne. Otoczenie dębu szypułkowego szczególną opieką pozwoli na zachowanie go dla przyszłych pokoleń - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Czytaj również