iOstrowWlkp.pl reklamy
Rekrutacja

Technikum Leśne w Miliczu zaprasza!

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, najwyższe pozycje w rankingu szkół Perspektyw, to z pewnością wyróżnia Technikum Leśne w Miliczu, spośród innych placówek w regionie. Poza tym zapewnione praktyki zawodowe, miła atmosfera w szkole i uzyskanie wysokich kwalifikacji..., obok takiej propozycji ósmoklasiści nie mogą przejść obojętnie! To jednak jeszcze nie wszystko.
Warto też dodać, że technikum posiada internat, który jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wspomagającą dydaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły. Zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku. Do dyspozycji mieszkańców są 84 trzyosobowe pokoje z łazienką, ogólnie dostępne kuchenki i świetlice do zajęć nieobowiązkowych. Internat oferuje młodzieży korzystanie z pomieszczeń rekreacyjnych: siłownia, klub fitness, sala bilardowa, sala do tenisa stołowego, pracownia komputerowa. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień, pasji poprzez organizację zajęć kulturalnych, turystycznych i sportowych.
 

 

 
 Szkoła zapewnia 
 
 • Profesjonalną kadrę pedagogiczną 
 • Możliwość nauki języka obcego zawodowego 
 • Naukę leśnych programów informatycznych 
 • Realizację praktyk zawodowych w Nadleśnictwie Milicz
 • Możliwość rozwoju swoich zainteresowań 
 • Prelekcje z pracownikami Lasów Państwowych i Uczelni Wyższych w ramach realizacji projektu "Akademia Zawodu" 
 • Miejsce w internacie szkolnym pokoje 2, 3 i 4 osobowe
 
 Kwalifikacje 
 
Technikum Leśne w Miliczu oferuje kształcenie w zawodzie technik leśnik w pięcioletnim technikum leśnym dla młodzieży po szkole podstawowej.
Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne oraz uzyskuje tytuł technika leśnika.
Po odbyciu stażu pracy może być zatrudniony w Lasach Państwowych, przedsiębiorstwach leśnych lub kontynuować naukę na studiach wyższych na dowolnym kierunku, jednak najczęściej absolwenci szkoły wybierają leśnictwo.
Każdy uczeń do szkoły przychodzi w zielonym mundurze leśnika.
 
 
 
 Nauczane przedmioty 
 
Uczniowie, poza przedmiotami ogólnokształcącymi, uczą się następujących przedmiotów zawodowych:
 • użytkowania lasu
 • ochrony lasu
 • urządzania lasu i hodowli lasu
 • gospodarki łowieckiej
 • ekonomiki leśnej
 • maszynoznawstwa leśnego
 • Systemu Informacyjnego Lasów Państwowych
 • ochrony przyrody i turystyki edukacji leśnej
 • biologii leśnej
 • języka obcego zawodowego (j. angielski)
 • dodatkowo odbywają się zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa, które zapewnia Nadleśnictwo Milicz
 
 
 Zajęcia dodatkowe 
 
 
W szkole uczniowie realizują swoje zainteresowania i pasje na zajęciach dodatkowych.
 
Koła artystyczne: 
 • Zespół Muzyczny "NaLeśniki"
 • ARS
 • grupa teatralna "Antrakt" 

 
Koła zawodowe: 
 • Koło szkolnego klubu łowieckiego "Leśnik" 
 • Koło ornitologiczne]
 • Koło drwali
 • LOP 
 • Koło wiedzy leśnej
 • Koło umiejętności leśnych
 • 'Koło sygnalistów myśliwskich
 • Sekcja łucznicza
 • Liczne sekcje sportowe i konsultacje przedmiotowe

 
Źródło: *Artykuł sponsorowany

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również