iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Szkoły ponadpodstawowe powiatu ostrowskiego w liczbach

2022-09-01 08:09:00

Dziś w szkołach ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego rozpoczęło naukę blisko 8 tys. uczniów. Do klas pierwszych w samych szkołach młodzieżowych trafiły 2 442 osoby, w szkołach dla dorosłych - 143, a w szkole specjalnej - 14 nowych uczniów. Do pracy stawiło się w sumie 741 nauczycieli.


W roku szkolnym 2022/2023 w powiatowych szkołach pobierać naukę będzie 7 977 osób:

  • w liceach ogólnokształcących (1 LO, 2 LO, 3 LO, 4 LO, LO przy ZSP w Przygodzicach) – 3.282 uczniów, z czego 1.100 uczniów klas pierwszych;
  • w technikach (ZSB-E, ZSE, ZST-E CKU, ZST, ZSU, ZSP CKU Przygodzice) – 3.268 uczniów, z czego 912 uczniów klas pierwszych;
  • w branżowych szkołach I stopnia (ZSU, ZSB-E, ZST-E CKU) – 923 uczniów, z czego 430 uczniów klas pierwszych.

Największe obłożenie spośród liceów będzie miało w tym roku IV Liceum Ogólnokształcące – 812 osób, natomiast spośród techników Zespół Szkół Technicznych – 1004 osoby.

W szkołach dla dorosłych czyli liceach i szkołach branżowych II stopnia, uczyć się będą 252 osoby, z czego 143 w klasach pierwszych.

Do Zespołu Szkół Specjalnych zawita w sumie 252 uczniów: 218 uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej i 34 uczniów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Dla uczniów dojeżdżających przygotowano miejsca w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim (140) oraz w internacie przy ZSP CKU w Przygodzicach (120).

Ponadto rusza nowy rok szkolny w Zespole Szkół Muzycznych, która dla uczniów stanowi tzw. drugą szkołę. Czteroletnia Szkoła Muzyczna I Stopnia kształcić będzie 61 osób, sześcioletnia Szkoła Muzyczna I Stopnia – 128 uczniów, a Szkoła Muzyczna II Stopnia – 70 uczniów.

W Młodzieżowym Domu Kultury poszczególne zajęcia ruszają od 12 września. Spośród 1.843 wniosków zakwalifikowano 1.620 uczestników zajęć, z czego 728 to osoby kontynuujące swoją przygodę z MDK, a 842 to osoby nowoprzyjęte.

W 15 jednostkach Powiatu Ostrowskiego (12 szkół i 3 placówki oświatowe) pracuje w sumie 741 nauczycieli, z czego 603 osoby w pełnym wymiarze godzin. Na chwilę obecną na rynku pracy brakuje nauczycieli specjalistów, w związku z czym te stanowiska nie są w pełni obsadzone. W administracji i obsłudze szkół i placówek zatrudnionych jest 220 pracowników, z czego 175 na pełen etat.Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU