iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Szerokie konsultacje społeczne polityki przestrzennej miasta

Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymało grant w wysokości 50 000 zł, w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych”, realizowanego przy wsparciu środków unijnych.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt zostanie wykorzystany przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Konsultacje społeczne będą realizowane w czterech formach: spotkania otwartego, ankiety, spotkania konsultacyjnego oraz mapy interaktywnej. Spotkanie otwarte odbędzie się już 27 lutego 2020 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w godzinach 15:00 – 17:00 (dawna Sala Sesyjna).

 

 

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Sporządzane jest dla całego jej obszaru, określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Chcemy, by mieszkańcy aktywnie włączyli się w proces tworzenia nowego studium co umożliwi osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych.

 

 Zapraszamy do wypełnienia ankiety (poniżej):

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również