iOstrowWlkp.pl reklamy
Sośnie

Stypendia od wójta

2018-03-21 11:02:21
Zdjęcie: sosnie.pl
57 uczniów szkół podstawowych i 15 uczniów gimnazjów z gminy Sośnie otrzymało stypendia przyznane przez wójta, w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Sośnie”.

Uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom dokonał wójt Stanisław Budzik. Wójt wręczył w sumie 72 stypendiów naukowych. Gospodarzem gali stypendialnej była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, która przygotowała część artystyczną w wykonaniu dzieci, a uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Sośniach.
 
Wysokość środków finansowych na stypendia ustalana jest corocznie w budżecie gminy. Obecnie nagroda dla uczniów szkół podstawowych wynosi 300 złotych za półrocze, a dla gimnazjalistów 350 złotych. System stypendialny stwarza dodatkowe możliwości zdobywania wiedzy (zakup dodatkowej literatury, udział w konkursach i olimpiadach), uczestnictwo w zajęciach dodatkowych czy kursach. Poszerza również pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży oraz motywuje do jeszcze lepszej nauki.
 
Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju - Justyna Rasiak, a część stypendialna poprowadziła Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sośniach - Arleta Zadka. Bardzo miłym akcentem  uroczystości był wspólny słodki poczęstunek przy kawie, podczas którego uczniowie i rodzice mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.
 
Źródło: sosnie.plCzytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU