iOstrowWlkp.pl reklamy
Koszykówka

SMOK-i będą kontynuowane

2018-01-08 14:01:56
Zdjęcie: umostrow.pl
W 2018 roku będą kontynuowane zajęcia w ramach Programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, który odbywają się w czterech szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki będzie kontynuowany w 2018 roku na podstawie powierzonego Polskiemu Związkowi Koszykówki przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pt. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe”. Dodatkowe zajęcia dla młodych koszykarek odbywają się w czterech placówkach w Ostrowie Wielkopolskim: Szkołach Podstawowych nr 6, 7, 9 i 11.
Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki działa w Ostrowie Wielkopolskim od września 2015 roku. PZKOSZ dla każdego z powołanych SMOK-ów, w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zapewnia wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu. W każdej ze szkół uczestniczących w SMOK-ach prowadzone są trzy grupy: dla klas IV, V i VI.
 
Ilość i rodzaj zajęć, za których przeprowadzenie PZKosz udziela dofinansowania w ramach kontynuacji pracy ośrodka wynosi 76 zajęć za okres od 02 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku (52 zajęcia) oraz od 01 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku (24 zajęcia).
Koordynatorem SMOK-ów w Ostrowie Wielkopolskim jest Jakub Kowalski, nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Raz na pół roku w Ostrowie odbywa się turniej podsumowujący działalność SMOK-ów.
 
Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach programu SMOK zobowiązują się zgodnie z wytycznymi MSiT do przeprowadzenia w każdym semestrze testów sprawnościowych i wprowadzenie ich wyników do Narodowej Bazy Talentów.
Źródło: umostrow.pl


Czytaj również

KS PROJEKT SZYMON KARBOWIAK
BISTRO NA TALERZU