iOstrowWlkp.pl reklamy
Rynek pracy

Składka zdrowotna. Czy wszyscy muszą ją odprowadzać?

2019-11-22 13:01:00
Przedsiębiorca posiadający własną działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać składki z tytułu ubezpieczeń do ZUS. Nawet jeśli inne składki nie są obowiązkowe, to składka zdrowotna najczęściej właśnie taką jest. Są jednak wyjątki.

Istnieją przepisy, które zwalniają z obowiązku płacenia składek zdrowotnych lub jej obniżenia. Osoby, które mogą z tego skorzystać, to renciści i emeryci, a także osoby, u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

 

Osoby będące na rencie lub emeryturze, mogą jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą, dlatego też nie mają obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Nie zawsze jednak zwolnione są z uiszczania składki zdrowotnej. Aby do tego doszło, muszą one spełnić określone warunki w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Osoba będąca na emeryturze lub rencie może zostać zwolniona z obowiązku opłacania składek zdrowotnych z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jeśli:

  • pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe, które nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek w formie karty podatkowej

 

Osoba niepełnosprawna również musi spełnić konkretne warunki, aby zostać zwolnioną z płacenia składki zdrowotnej. Oto warunki:

  • uzyskuje przychody z tytułu działalności nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej

 

Ulga dotyczy także osób niepełnosprawnych, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale mają wydane orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

 

 Czytaj również