iOstrowWlkp.pl reklamy
Aglomeracja

Setki tysięcy na środki do dezynfekcji

17. placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej otrzymało wsparcie finansowe na zakup środków i urządzeń do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

Dofinansowaniem objęto 9 szkół z terenu Kalisza, dwie z powiatu kaliskiego (Lisków i Opatówek) oraz 6 z powiatu ostrowskiego. W sumie na realizację tegoż zadania Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska wysupłało ponad 700 tys. zł.

 

Zakupów środków i urządzeń do dezynfekcji rąk oraz powierzchni dokonano w ramach projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Zawodowa młodzie. Zaś ich zakup był możliwy dzięki poczynionym oszczędnościom wynikającym ze "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

- Cieszę się, że oszczędności, które powstały zostały dobrze zagospodarowane i będą wykorzystywane na potrzeby placówek edukacyjnych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Posłużą rozwojowi Południowej Wielkopolski. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie uczniów – mówił Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Dla kaliskich placówek oświatowych zakupiono m.in. 9 terminali do pomiaru temperatury i wykrywania maseczki, 60 mobilnych stacji wolno stojących do dezynfekcji rąk z 4 dozownikami każdy czy 1116 sztuk 5-litrowych płynów do dezynfekcji rąk do mobilnych stacji. Miasto Kalisz na ten cel otrzymało od Aglomeracji środki finansowe w wysokości 336 tys. zł. Zaś wkład własny miasta to niespełna 50 tys. zł. 

- Stawiamy na rozwój szkolnictwa, w tym zawodowego oraz na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. W momencie, gdy pojawiły się oszczędności, zależało nam, by poszczególne placówki wesprzeć w walce z koronawirusem i ułatwić uczniom bezpieczny powrót do szkoły – zwraca uwagę Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

A jak kształtowało się wsparcie dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego? Powiat kaliski otrzymał w ramach WRPO 69 tys. zł (plus ponad 9 tys. zł wkładu własnego), a powiat ostrowski 215 tys. zł (plus ponad 29 tys. zł wkład samorządu powiatu).

(alf)

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI