iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Seniorzy z Szamarzewskiego niepotrzebne pokonują kilometry

Zdjęcie: Archiwum
Na palący problem, dotyczący przede wszystkim „starszego“ grona mieszkańców ul. Szamarzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zwraca uwagę radna Milena Kowalska. Przypomnijmy się, że w styczniu tego roku, po raz kolejny, zostali oni skazani na niedogodności związane z zagrodzeniem dotychczasowego „zwyczajowego“ przejścia do ulicy Kompałły.

- Szczególnie istotny jest fakt, że mieszkańcami tego osiedla są w znacznym stopniu seniorzy, często samotni i bardzo schorowani, a każde dodatkowe metry, które muszą pokonywać - choć w tym przypadku można mówić już o kilometrach - są dla nich znacznym wysiłkiem. Dodatkowo, w obecnej sytuacji epidemiologicznej narażanie mieszkańców na dodatkowe przemieszczanie się jest po prostu dokładaniem niepotrzebnego ryzyka kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem - przekonuje ostrowska radna.

I pyta - co w tej sprawie przez ostatnich 9 miesięcy uczyniły władze miasta i jaki mają plan na rozwiązanie kłopotliwej sytuacji?

 

Urzędnicy wyjaśnili, że Miejski Zarząd Dróg złożył wniosek do Starostwa Powiatowego o zgodę na realizację inwestycji drogowej dotyczącej ul. Szamarzewskiego.

- Po proteście złożonym przez jedną ze stron ustalono z Referatem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego modyfikację wniosku. Mając na uwadze powyższe, czas załatwienia sprawy zostanie przedłużony, przy uwzględnieniu pełnej ścieżki odwoławczej - zaznacza Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również