iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Segregacja na nowo

2019-01-02 11:41:09
1 stycznia w gminie Ostrów Wielkopolski rozszerzyła się segregacja odpadów komunalnych. Mieszkańcy otrzymali dwa dodatkowe worki: niebieski na odpady papierowe oraz brązowy na odpady biodegradowalne (BIO). Do tej pory w gminie odpady segregowano do żółtych i zielonych worków oraz do pojemników na odpady zmieszane.

Opłaty za wywóz śmieci do marca nie ulegają zmianie. Później (od 1 kwietnia) zmieni się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena naliczana będzie od osoby, a nie jak do tej pory od gospodarstwa domowego. Zmiany są konieczne, bo dotychczasowe opłaty nie pokrywały kosztów gminnego systemu gospodarki odpadami. Każdego roku do cen dopłacała gmina Ostrów Wielkopolski. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa uznała to jako niezgodne z prawem. Według przepisów system gospodarowania odpadami musi w całości pokrywać się z opłat.

W marcu będzie konieczność złożenia nowych deklaracji. Druki deklaracji otrzymają mieszkańcy za pośrednictwem sołtysów (wraz z decyzją podatkową)  lub upoważnionych pracowników  Urzędu Gminy.

Druki nowych deklaracji będzie można pobrać (od lutego) na stronie internetowej www.ostrowwielkopolski.pl (w zakładce Gospodarka Odpadami) lub w Urzędzie Gminy  pok. Nr 27.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz nowe naklejki identyfikacyjne na worki z segregacją do wszystkich gospodarstw domowych dostarczy firma wywozowa obsługująca daną miejscowość. Dodatkowo harmonogramy można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 27.

W przypadku posiadania niewystarczającej ilości worków do segregacji dodatkowe można je pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 27 oraz w siedzibie właściwej firmy wywozowej tj.:

  • MZO S.A., Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 121 (tel. 62 733-81-37),
  • KOSZ.  Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski ul. Wylotowa 57 (tel. 62 592-32-33)
  • EKO-KAR,  Raszków ul. Polna 17 (tel. 62 734-35-25)

Brakujące naklejki identyfikacyjne na worki z segregacją można pobrać tylko w siedzibie firmy wywozowej.Czytaj również

POLUB NAS NA FACEBOOK