iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

S11 powinna biec po stronie wschodniej

Droga krajowa nr 11, na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski, niebawem ma stać się „ekspresówką“. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowując projekt przebudowy krajówki do standardu drogi ekspresowej, przygotowała trzy warianty. Dwa z nich proponowały poprowadzenie przebudowy po stronie zachodniej, jeden po stronie wschodniej, obecnej „jedenastki“.

- Warianty po stronie zachodniej, czyli w Szczurach, Górznie, Biniewie i Górzenku przecinają obecną zabudowę i będą powodowały sporo wyburzeń. Natomiast wariant wschodni, naszym zdaniem, jest wariantem dużo lepszym. Przede wszystkim dlatego, że praktycznie nie powoduje żadnych konfliktów z istniejąca zabudową, a poza tym jeden wielki plus. Zakłada bowiem, że na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, w okolicach miejscowości Sobótka, znajdzie się węzeł drogowy który będzie nam umożliwiał wjechanie lub zjechanie z nowej drogi ekspresowej. Dwa pozostałe warianty tego nie przewidują – podkreśla przewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, Piotr Śniegowski.

 

Dlatego też, podczas konsultacji z udziałem mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski i Raszków, które odbyły się w 2019r., opowiedziano się za wschodnim wariantem nowej drogi. Teraz z kolei, jednogłośnie poparli go również gminni radni Ostrowa Wlkp.

 

- Uważamy, że najkorzystniejszy jest wariant nr 1 biegnący po wschodniej stronie istniejącej drogi DK11. Wariant ten w najmniejszym stopniu ingeruje w istniejącą zabudowę mieszkalną i w odróżnieniu od dwóch pozostałych wariantów, nie prowadzi do podziału miejscowości Szczury, Biniew i Górzenko. Ponadto wariant ten zapewnia najkorzystniejsze skomunikowanie przyległych miejscowości z drogą S11 za pośrednictwem projektowanego węzła w miejscowości Sobótka - czytamy w przyjętym przez rajców oświadczeniu.

 

Wkrótce rozpocznie się etap szczegółowych uzgodnień GDDKiA z zainteresowanymi samorządami. Na tym etapie można będzie jeszcze wnieść dodatkowe uwagi i sugestie. Ostateczna decyzja o przebiegu drogi należeć będzie jednak do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również