iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Rzemiosło to największy pracodawca i nauczyciel zawodu!

Wzmianki o rzemiośle ostrowskim sięgają XVI wieku. Do całkowitej jednak organizacji cechów ostrowskich w sensie prawnym doszło w latach 1730-1740. Do najwcześniejszych zorganizowanych cechów należą krawiecki, szewski i kowalski. Dziś Cech Rzemiosł Różnych skupia wiele lokalnych przedsiębiorstw. Nieocenioną rolą tej organizacji jest pomoc w wyborze szkoły i zdobywaniu szlifów zawodowych przez młodych ludzi.

Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim jest organizacją, która na zasadach dobrowolności zrzesza rzemieślników, mikro, małych i średnich przedsiębiorców z powiatu ostrowskiego.

 

Rzemiosło łączy wielowiekową tradycję z najnowocześniejszymi technologiami. Z sukcesami konkuruje na międzynarodowych rynkach. Poza tym oferuje indywidualne podejście i niepowtarzalny produkt. Rzemiosło to największy pracodawca i nauczyciel zawodu!

 

Organizacja wspiera swoich członków w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez doradztwo i pomoc z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, rozwoju prowadzonej działalności. Nadrzędnym jednak celem Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim jest jednak promowanie nauki zawodu w rzemiośle na poziomie szkoły branżowej I stopnia wśród młodzieży kończącej szkołę podstawową. 

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła szkołę podstawową, jest w wieku pomiędzy 15 a 18 rokiem życia oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu.

Cech przez cały okres nauki wspiera uczniów zawodu i ich mistrzów szkolących:

 • udostępnia fachową literaturę zawodową i dydaktyczną,

 • gromadzi dokumentację związaną z przebiegiem nauki,

 • organizuje kursy dokształcające,

 • wspiera uczestnictwo uczniów w konkursach

 • i turniejach zawodowych,

 • promuje szkolnictwo zawodowe,

 • uczestniczy w targach pracy.

 

ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

 

Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodzie poszukiwanym na terenie naszego miasta, Polski oraz w innych krajach.

Nauka w rzemiośle nie zamyka drogi do Twojej dalszej edukacji.

 

Nauka i egzaminy

Nauka kończy się tytułem czeladnika w danym zawodzie. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, urlop wypoczynkowy oraz wszystkie przywileje pracownicze.

Zdobyte świadectwo czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydane przez Izby Rzemieślnicze są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Każdy zdający otrzymuje suplement (EUROPASS) do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego w języku polskim i angielskim.

 

Lista atrakcyjnych zawodów, w których prowadzona jest nauka u pracodawców – rzemieślników:

 

 • blacharz samochodowy

 • cukiernik

 • dekarz

 • elektromechanik

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • elektryk

 • fotograf

 • fryzjer

 • krawiec

 • kucharz

 • lakiernik samochodowy

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • monter sieci i instalcji sanitarnych

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • murarz – tynkarz

 • operator obrabiarek skrawających

 • piekarz

 • przetwórca mięsa

 • stolarz

 • ślusarz

 • tapicer

Na platformie www.celujwzawody.pl uczeń znajdzie informacje o szkołach kształcących w danych zawodach oraz o pracodawcach, u których może zrealizować praktykę.

 


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również