iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Ruszyła termomodernizacja budynku starostwa

2023-03-27 08:04:34

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie. Zmiany mają przynieść wymierne oszczędności energetyczne, ale także poprawę estetyki budynku.


Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 835,00 m² styropianem EPS 80-033 od zewnątrz - grubość: 0,12 m, lambda: 0,033 W/mK; współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu: 0,195 W/(m²K), w tym: przygotowanie, oczyszczenie i zmycie podłoża, uzupełnienie ubytków, montaż systemu docieplenia, wykonanie tynków elewacyjnych silikatowych, malowanie elewacji farbą silikatową, wykonanie obróbek blacharskich cokołu, demontaż i ponowny montaż agregatu klimatyzacji, demontaż oraz montaż instalacji odgromowej; - wymiana stolarki drzwiowej o powierzchni 15,29 m² na drzwi aluminiowe energooszczędne o współczynniku przenikania 1,30 W/m2K;
  • budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 20 kW w celu zasilania klimatyzatorów (pomp ciepła) użytkowanych w celach grzewczych w okresach przejściowych;
  • budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 29,15 kW;
  • wymiana oświetlenia wewnętrznego (296 punktów świetlnych) na oświetlenie typu LED. Na zakres projektu składa się również opracowanie audytu energetycznego i oświetleniowego wraz z dokumentacją techniczną, opracowanie studium wykonalności, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami termomodernizacyjnymi oraz promocja projektu (zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej).

- Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim poprzez produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy 49kW, spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej - mówi Sławomir Tyburcy, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym.

Całość robót to koszt 1 476 796,64 zł, a dofinansowanie w wysokości 1 255 277,14 zł pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Czytaj również