iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Remonty w skalmierzyckich kościołach

Zdjęcie: Nowe Skalmierzyce

Po raz kolejny samorząd Nowych Skalmierzyc przekaże dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy. Dofinansowanie przekazywane jest parafiom, ponieważ do zabytków należą głownie obiekty sakralne: kościoły, plebanie itp.

W roku 2022 tego typu dotacje przyznano czterem wspólnotom parafialnym, a pierwotnie przeznaczoną na to łączną kwotę 100 tys. zł samorząd zwiększył o 50%, czyli do 150 tys. zł. Umowy z zarządcami parafii podpisano, trwa realizacja zadań.

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Droszewie otrzymała 40.000 zł z przeznaczeniem na konserwację polichromii drewnianego stropu wraz z polichromią lisic, czyli specjalnego rodzaju wzmocnień oraz ram okiennych na połowie przestrzeni nawy (jest to etap I zadania). To kontynuacja bliźniaczych prac przeprowadzonych w tej świątyni w roku ubiegłym, kiedy dotyczyły one prezbiterium - samorząd Nowych Skalmierzyc przekazał wówczas na ten cel 100.000 zł, łączna zaś kwota dotacji w latach 2015-2021 wyniosła 223.700 zł.

 

39.000 zł, które pozyskała parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Gostyczynie, spożytkowane zostaną przez jej zarządcę, ks. Janusza Jeżewskiego, na wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wejściowe w budynku plebanii.

 

Po raz kolejny dofinasowanie objęło Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu, która tym razem otrzymała 50.000 zł na wymianę pokrycia dachowego nad nawą główną i prace temu towarzyszące. Wspólnota była już dotowana w latach ubiegłych: 2017– 19.200 zł i 18.000 zł, 2018 – 40.000 zł i 2020 – 100.000 zł.

 

Ze środków gminnego budżetu skorzystała w tym roku ponadto parafia w Nowych Skalmierzycach, a przekazane jej 21.000 zł wspomogą konserwację elementów konstrukcji drewnianych stropów i schodów w filialnym kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Od 2015 roku parafia zyskała wsparcie z gminnego budżetu w wysokości 300.000 zł (2015 rok – 100.000 zł, 2016 – 100.000 zł, 2017 – 100.000 zł).

Źródło: noweskalmierzyce.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również