iOstrowWlkp.pl reklamy
Z powiatu

Remont drogi w Tarchałach Wielkich

Zdjęcie: odolanow.pl

W Tarchałach Wielkich trwają aktualnie wzmożone prace związane z remontem ul. Raszkowskiej.

Ta nawierzchnia to dokładnie 1 461 m jezdni bitumicznej o szerokości 5 m warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. - Dodatkowo w ramach remontu wykonane zostaną obustronne pobocza z kruszywa łamanego regulacja wysokościowa ścieków, krawężników, wpustów deszczowych oraz oznakowanie pionowe. Wody opadowe będą sprowadzane grawitacyjnie za pomocą zadanych spadków podłużnych i poprzecznych na grunt przyległy w istniejącym pasie drogowym oraz do istniejących rowów przydrożnych i istniejących wpustów deszczowych na początku trasy - podaje Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 401 692, 31 zł, a całkowita wartość inwestycji to 803 384,62 zł.

Źródło: odolanow.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również