iOstrowWlkp.pl reklamy
Ostrów Wielkopolski

Pytali o rewitalizację miasta

Z inicjatywy prezydent Beaty Klimek i Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, wczoraj na ostrowskim Rynku zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne dotyczące rewitalizacji miasta. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, pomimo przejściowo burzowej pogody, skorzystali z okazji do bezpośredniej rozmowy i dyskusji o odnowie ostrowskiego Śródmieścia.

- Piękniejsze centrum miasta, to jeden z priorytetów naszego programu i jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata. Rewitalizację miasta, zarówno w wymiarze ambitnych inwestycji jak i aktywnych działań społecznych, chcemy prowadzić wspólnie z ostrowianami – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Kompleksowy projekt rewitalizacyjny, na który miasto pozyskało ponad 9 mln złotych dofinansowania ze środków UE, obejmuje m.in. modernizację traktu od Placu Rowińskiego, poprzez ul. Wiosny Ludów i tzw. „Deptaku” na ul. Kolejowej, a także modernizację Ogródków Jordanowskich, Amfiteatru w Parku Miejskim oraz przebudowę Sali Sesyjnej i utworzenie Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

Dodatkowo w tym roku w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim wydzielono specjalną pulę na społeczne inicjatywy rewitalizacyjne. To kolejna pionierska inicjatywa wyróżniająca nasze miasto wśród samorządów całej Polski. Ostrów Wielkopolski jest pierwszym miastem w kraju, gdzie wprowadzono innowację społeczną w formie tzw. Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego.

 

- Cieszę się, że inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez ostrowian, a mobilne stoisko informacyjno-promocyjne ponownie było okazją do twórczych rozmów i bezpośrednich dyskusji na temat rewitalizacji miasta – zaznacza Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Podczas akcji mieszkańcy mieli możliwość przekazania własnych spostrzeżeń, propozycji czy opinii dotyczących procesu rewitalizacji miasta.

- Przedstawiono również miejską koncepcję zagospodarowania terenu Rynku oraz aktualne informacje o inwestycjach rewitalizacyjnych i realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego z funduszy europejskich - wskazuje Mikołaj Kostka, Zastępca Prezydenta Miasta.

Ostrowianie chcą włączyć się w działania rewitalizacyjne również poprzez wnioski do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach nowej specjalnie dedykowanej puli środków.

- Mieszkańcy otrzymali administracyjne i merytoryczne wsparcie w wypełnieniu wniosków na zadania rewitalizacyjne w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego – dodaje Milena Tacik, kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego.

 

W prowadzeniu wtorkowego stoiska rewitalizacyjnego uczestniczyli: Mikołaj Kostka - zastępca prezydenta miasta, Mateusz Nycek – radny miejski i przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, Zdzisław Mielczarek - dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta, Ewa Torzyńska – dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Marcin Wieruchowski – dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, Milena Tacik – kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, Jakub Tomalkiewicz – pełnomocnik ds. rewitalizacji miasta w Wydziale Rozwoju Miasta, Izabela Jędrzejak-Czaja – inspektor Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych UM oraz członkowie Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji: Grzegorz Jędrzejak, Andrzej Jakubek i Józef Kozan.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji to społeczny organ opiniodawczy - doradczy prezydenta miasta w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji utworzony na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji oraz uchwały Rady Miejskiej. Powołany został Zarządzeniem Prezydent Miasta Beaty Klimek z dnia 31 stycznia 2017 r. OKR odbył dotychczas 9 posiedzeń oraz zrealizował kilka inicjatyw społecznych skierowanych bezpośrednio do mieszkańców.

 

 

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

MOBILNY ŻURAW OSTRÓW WIELKOPOLSKI