iOstrowWlkp.pl reklamy
Rekrutacja

PWSZ Gniezno - Uczelnia, która kształci profesjonalistów!

2021-06-16 10:46:38
17 stycznia 2020 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku PIELĘGNIARSTWO w Filii w Krotoszynie. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się 21 lutego 2020 roku.

Warto dodać, że praktyki zawodowe odbywają się w firmach lub placówkach medycznych, z którymi uczelnia pozostaje w ścisłej współpracy. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują wysoko wykwalifikowanych pracowników, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a nasi absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy.

 

Dlaczego warto u nas studiować?

 

Poznaj 6 najważniejszych atutów naszej Uczelni. Do tej pory zaufało nam już ponad 4 tysiące studentów – a oni nie mogą się mylić!

 

KSZTAŁCIMY NAJLEPSZYCH

PRAKTYKÓW I SPECJALISTÓW

 

Już od ponad 17 lat kształcimy profesjonalistów, którzy z sukcesem podbijają międzynarodowe rynki pracy. Nasze programy kształcenia oparte są przede wszystkim na zajęciach praktycznych, realizowanych w formie: warsztatów, projektów, laboratoriów, case study oraz wizyt w przedsiębiorstwach i ośrodkach naukowo – badawczych. Praktyki zawodowe odbywają się w firmach lub placówkach medycznych, z którymi uczelnia pozostaje w ścisłej współpracy. Takie podejście do procesu kształcenia, powoduje że pracodawcy pozyskują wysoko wykwalifikowanych pracowników, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a nasi absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy.

 

PODBIJAMY

OGÓLNOPOLSKIE RANKINGI

 

Wg. Rankingu Szkół Wyższych Wydawnictwa „Perspektywy” do silnych atutów naszej Uczelni niewątpliwie należą:

 • znikomy poziom bezrobocia wśród naszych absolwentów
 • innowacyjne i umiejętne wykorzystanie środków unijnych na cele związane z podnoszeniem jakości kształcenia
 • oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry akademickiej.

Czynniki te powodują, że PWSZ Gniezno plasuje się w czołówce uczelni zawodowych w Polsce. W/w atuty docenił również Minister Edukacji i Nauki, który w 2021 roku przyznał naszej uczelni już po raz czwarty – 1 milion złotych na doskonalenie jakości procesu kształcenia.

 

INWESTUJEMY

W MŁODE TALENTY

 

Wiemy, że studenci i absolwenci to najlepsi ambasadorzy naszej uczelni. Mając na uwadze ich aspiracje, rozwój kompetencji zawodowych, pasji naukowych, językowych i sportowych, z roku na rok podejmujemy działania, dzięki którym studiowanie w PWSZ Gniezno staje się przyjemnością:

 • pielęgniarkom oferujemy płatne (ponadprogramowe) praktyki zawodowe
 • studentom ceniącym indywidualność oraz chęć zdobywania doświadczenia zawodowego już w czasie studiów – proponujemy dodatkowe, certyfikowane kursy dokształcające, realizowane w ramach wybranego kierunku studiów
 • na przebojowych i ciekawych świata – czekają studia i praktyki za granicą
 • a studenckie kieszenie, wspieramy bogatym pakietem stypendialnym.

 

ROZWIJAMY

WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

 

Z roku na rok, sukcesywnie rozszerzamy również współpracę z uczelniami zagranicznymi, umożliwiając w ten sposób naszym studentom, możliwość odbycia części studiów lub praktyk zawodowych w wybranym kraju za granicą. Na chwilę obecną, nasi studenci studiują i praktykują w: Grecji, Bułgarii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii oraz na Malcie, Litwie, Łotwie i w Niemczech.

 

DBAMY O KOMFORT

NASZYCH STUDENTÓW

 

Nasz kampus akademicki to połączenie tradycji i nowoczesności. W odrestaurowanych, historycznych budynkach dawnych koszarów wojskowych w Gnieźnie, mieszczą się dzisiaj komfortowe i nowocześnie wyposażone: sale wykładowe, sale językowe, laboratoria komputerowe, fizyczne i chemiczne, specjalistyczne pracownie medyczne, biblioteka, bufet studencki i siłownia. Do dyspozycji studentów oddaliśmy również bezpłatny parking.

 

WSPIERAMY INICJATYWY STUDENCKIE

I DZIAŁANIA SPOŁECZNE

 

O tym, że nie samą nauką żyje student, wiemy nie od dziś. Dlatego z miłą chęcią, wspieramy wszelkie inicjatywy studenckie, rozwój sportowych pasji i działalność społeczną, tj.: imprezy integracyjne dla studentów I roku, juwenalia, imprezy biegowe (w tym coroczny Bieg Hipolita, który odbywa się na terenie naszego kampusu), festiwale nauki, zbiórki krwi oraz zbiórki charytatywne w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy itp. Jedno jest pewne – z nami na pewno nie będziesz się nudził!

 

 

Obecnie PWSZ kształci

na kierunkach

 

 

Filia w Krotoszynie

 

 • Pielęgniarstwo - studia licencjackie
♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów) 

 

 

 

Studia w Gnieźnie

 

 • Analityka bezpieczeństwa - studia inżynierskie

 studia stacjonarne - 3,5-letnie inżynierskie (7 semestrów)

 

 • Informatyka – studia inżynierskie
 studia stacjonarne - 3,5-letnie inżynierskie (7 semestrów) - specjalności:
· robotyka i informatyka przemysłowa
· systemy informatyczne

♦ studia niestacjonarne - 4-letnie inżynierskie (8 semestrów)

· robotyka i informatyka przemysłowa

· systemy informatyczne

 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie

 studia stacjonarne - 3,5-letnie inżynierskie (7 semestrów)

♦ studia niestacjonarne - 4-letnie inżynierskie (8 semestrów)
 
 • Transport – studia inżynierskie

 studia stacjonarne - 3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

♦ studia niestacjonarne 4-letnie inżynierskie (8 semestrów)

 

 • Pielęgniarstwo – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów)

 

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów)

 

 • Położnictwo* – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów)

 

 • Prawo w biznesie* – studia licencjackie

♦ studia stacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów) - specjalności: 

· prawo w medycynie
· prawo w ochronie środowiska
· prawo w przedsiębiorstwie

♦ studia niestacjonarne - 3-letnie licencjackie (6 semestrów) - specjalności:

· prawo w medycynie
· prawo w ochronie środowiska
· prawo w przedsiębiorstwie

 

*kierunek w przygotowaniu

 

 

REKRUTACJA ONLINE (kliknij)

 

 

Więcej na temat kierunków

 

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w PWSZ Gniezno prowadzone są już od 2009 roku. W nowej Filii Uczelni w Krotoszynie – kształcenie na tym kierunku studiów rozpoczęło się w lutym 2020 r. Aktualnie studia te prowadzone są tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym) i przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia w społeczeństwie.

 

Studia na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA przygotowują do pracy analityków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, będą użyteczne także w biznesie. Absolwent kierunku będzie potrafił szybko i bezpiecznie zebrać niezbędne informacje. dokonać ich krytycznej analizy, przygotować produkt analityczny zgodnie z określonymi potrzebami, zaprezentować sporządzony produkt w języku polskim i angielskim, przeprowadzić szkolenie na wybrany temat.

 

Studia inżynierskie o profilu praktycznym na kierunku INFORMATYKA, już od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia w PWSZ Gniezno, co jest związane z ogromnym zapotrzebowaniem na specjalistów z tej dziedziny i nieustannym rozwojem branży IT.

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (ZIP) to interdyscyplinarny kierunek menedżerski, którego absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty techniczne (m.in.: inżynieria produkcji, mechanika, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, materiałoznawstwo) jak i ekonomiczne (m.in.: zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse). Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać ich przebiegiem oraz poszukiwać innowacyjnych kierunków rozwoju.

 

TRANSPORT - studia obejmują szeroki wachlarz wiedzy z zakresu: logistyki, transportu zrównoważonego, rozwoju istniejącej infrastruktury transportu, zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, prawnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, projektowania środków transportu, zarządzania transportem, e-commerce.

 

Studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO w PWSZ Gniezno prowadzone są już od 2009 roku. Aktualnie prowadzone są tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia te przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym i jego najbliższymi. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia wśród społeczeństwa.

 

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE to doskonały wybór dla osób, które są świadome współczesnych wyzwań i zagrożeń płynących z różnych stron. Decydując się na PWSZ Gniezno masz pewność, że nabędziesz nie tylko niezbędną wiedzę, ale również umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie stawić czoła różnego rodzaju problemom związanym z bezpieczeństwem. Interesujący program zajęć pozwala na zrozumienie wielu procesów, zjawisk oraz systemów, a tym samym odnalezienie się w nietypowych sytuacjach.

 

Program studiów na kierunku POŁOŻNICTWO na studiach I stopnia jest zgodny ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu położnej opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

 

PRAWO W BIZNESIE to praktyczny kierunek studiów, łączący wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa umów, marketingu i e-commerce, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania tych podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, z zakresu upadłości przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych czy prawa konkurencji.

 


 

KONTAKT

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - Filia w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63 – 700 Krotoszyn, tel. 62 721 04 09.

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, tel.: 61 424 29 42.

 

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również