iOstrowWlkp.pl reklamy
Raszków

Przyznano honorowe tytuły

Jan Wawrzyniak oraz Jerzy Wojtaszek otrzymali tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Raszków. Rada Miejska jeszcze w ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzyła wnioski burmistrza Jacka Bartczaka na uhonorowanie obu wybitnych dla ziemi raszkowskiej panów, za ich wkład w jej rozwój i historię. Dotychczas tylko dwie osoby otrzymały ten zaszczytny tytuł a był nim Marszałek Józef Piłsudski (1930 r.) oraz długoletni proboszcz parafii w Raszkowie ks. kanonik Bolesław Nowak (2010).

Jerzy Wojtaszek przez 26 lat prowadził raszkowski chór „Raszkowskie Towarzystwo Śpiewu“. Dzięki jego ogromnej pasji, raszkowska kultura wzbogaciła się o wspaniały zespół, który swoim śpiewem uświetniał niemal wszystkie lokalne uroczystości patriotyczne, kościelne i świeckie. Jako animator kultury aktywizował społeczeństwo raszkowskie, rozbudzał w nim zainteresowania muzyczne, wskazywał na aktywny sposób spędzania wolnego czasu, zachęcał ludzi do działania, zaspokajał potrzeby kulturalne mieszkańców Raszkowa. Dzięki jego mozolnej pracy członkowie chóru, bez wykształcenia muzycznego, stali się prawdziwymi artystami. Prowadzony przez niego chór śpiewał na wielu scenach oraz w kościołach w kraju i za granicą, między innymi dwukrotnie przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

 

Natomiast w grudniu 2020 r. do grona zaszczytnych obywateli ziemi raszkowskiej dołączył Jan Wawrzyniak.

- Jest to osoba, która nie jest politykiem, naukowcem, ani też artystą. Jest natomiast jednym z tysięcy mieszkańców gminy i miasta Raszków, której poświęcenie dla społeczności ziemi raszkowskiej jest wyjątkowe - mówił wówczas burmistrz Raszkowa, Jacek Bartczak.

 

W roku 2012 Jan Wawrzyniak otrzymał nagrodę burmistrza gminy i miasta Raszków w Dziedzinie Kultury Fizycznej i Sportu, a w 2019 r. pamiątkowy medal ,,100-lecia Niepodległości Polski”. Jan Wawrzyniak urodził się w Raszkowie w 1940 r. Przez całe swoje dorosłe życie jest społecznikiem, który pomaga w organizacji imprez plenerowych wielu stowarzyszeniom i organizacjom społecznym z terenu Gminy i Miasta Raszków. Był jednym z założycieli w 1979 r. Koła Raszkowskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, a następnie jego prezesem przez prawie trzydzieści lat. Nauczył miłości i szacunku do ojczystej przyrody kilka pokoleń dzieci i młodzieży. Swoją pasją wędkarską zarażał całe rzesze osób, które doceniły aktywny wypoczynek nad wodą.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również